MENU

Stilstaan bij klimaatrechtvaardigheid op Micha Zondag 2023

Op zondag 15 oktober is het Micha Zondag, de jaarlijkse zondag waarop veel kerken stil staan bij sociale en ecologische gerechtigheid. Dit jaar gaat het op Micha Zondag over klimaatrechtvaardigheid. We nodigen jou en jouw kerk van harte uit om mee te doen met deze Micha Zondag.

Sociale gerechtigheid is ook verbonden met ecologische gerechtigheid. Door het aantasten van de schepping lijden er mensen, ver weg en dichtbij. Dat is niet iets van de toekomst, maar iets wat we wereldwijd nu al zien gebeuren. Ook in de landen waar onze partners werken: oogsten leveren minder op of er gebeuren natuurrampen.

Klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde

We zijn geroepen om onze naasten, ook onze verre naasten, lief te hebben. Daarbij is het ook nodig om te ontdekken hoe we op een goede manier kunnen omgaan met hun leefomgeving, hun thuis. Dat we nadenken over de grenzen van wat ons gegeven is.

Lees hier meer over Micha Zondag 2023

Training in Zambia

Bij Micha Zondag willen we ook je aandacht vragen voor onze partner in Zambia. Jaarlijks volgen tweeduizend Zambianen een training over duurzaamheid van een van onze partners. Ontbossing en verschraling van de landbouw zijn serieuze problemen in Zambia. Problemen die te maken hebben met klimaatrechtvaardigheid. Daarom nodigen we je uit om op deze zondag met jouw kerk te collecteren voor onze partner in Zambia. Op deze pagina vind je een kerkbladartikel en PowerPointpresentatie voor bij deze collecte.