MENU

Straatevangelisatie in Venezuela

Het is een lange tijd erg onrustig geweest in Venezuela. Langzaamaan proberen de inwoners het land voorzichtig weer op te bouwen, en dat is niet gemakkelijk. De werkzaamheden gaan minder snel dan je zou willen en er zijn veel tegenslagen.

Daar komt bij dat het niet meevalt om de Gereformeerde Kerk in Valencia, waar Drenthe Mission | Verre Naasten bij betrokken is, te ondersteunen. Het diaconaat loopt niet soepel en dat maakt het proces ingewikkeld.

Maar gelukkig is er ook goed nieuws te melden! Ds. Carlos Porte kreeg het verlangen om, samen met zijn gemeenteleden, de straat op te gaan om zo de mensen te vertellen over Jezus. De gesprekken getuigen van Gods liefde aan de mensen. We zijn daarom ook extra dankbaar dat we dit lichtpuntje mogen delen.

De foto’s van de straatevangelisatie zijn verwerkt in een korte PowerPointpresentatie.
Wilt u de PowerPointpresentatie ook in uw gemeente laten zien?

Download de presentatie hier