Studiefonds Kerkleiders: hoe werkt het?

Het Studiefonds Kerkleiders heeft een prachtig en belangrijk doel: het opleiden van nieuwe kerkleiders. Dan gaat het om zowel lokale voorgangers als (nieuwe) docenten. Hoe geven we dit fonds concreet vorm?

In 2019/2020 komen 20 studenten in aanmerking voor een bijdrage uit het Studiefonds Kerkleiders. Zij studeren theologie aan de Theologische Universiteit Kampen (TU), Nederland, of in Oeganda, Kenia, India of Indonesië. De selectie van deze sponsorstudenten gebeurt lokaal, in samenspraak met de onderwijsinstelling waar zij willen studeren. Het gaat in alle gevallen om studenten die onvoldoende geld hebben om zelf hun studie te betalen. Ook hun familie en/of lokale kerk lukt dat niet. Via de opleidingsinstituten hebben zij daarom een aanvraag bij het Studiefonds Kerkleiders gedaan.

Studiekosten

De kosten voor een student in het buitenland zijn in het studiejaar 2019-2020 tussen de €75 en € 100 per student per maand. Dat komt neer op jaarbedragen van € 900 tot € 1.200 per student. De kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het studiegeld in een land, maar ook van eventuele bijdragen vanuit de opleiding. De kosten van het programma in Kampen liggen een stuk hoger: op € 835 per maand, dat is € 10.000 per student per jaar. Hier zit een vergoeding bij in voor reis-, woon- en verblijfkosten in Nederland (eventueel met hun gezin).

Sponsort u een student?

Voor deze toekomstige kerkleiders zoekt Verre Naasten sponsors: betrokken christenen die de roeping van een theologiestudent willen steunen voor minimaal een jaar. (De studieduur varieert van één tot vier jaar.) Behalve de hierboven genoemde maand- en jaarbedragen, zijn ook andere sponsorbedragen mogelijk. U kunt ervoor kiezen om met meerdere mensen een student te sponsoren. Neem voor meer informatie contact met op met Anja Mijnheer via: a.mijnheer@verrenaasten.nl of 038-427 04 12.

Bent u (financieel) niet in staat om een heel jaar een student te sponsoren, maar wilt u wel investeren in nieuwe kerkleiders? Maak dan een algemene gift over voor het Studiefonds Kerkleiders. Immers, alle beetjes helpen! Als u ervoor kiest om een student te sponsoren, dan is het leuk om op de hoogte te blijven van zijn of haar wel en wee, en studievoortgang. Daarom krijgt iedere sponsor minimaal twee keer per jaar een persoonlijke update van zijn/haar sponsorstudent!

Sponsor of geef een gift!

Wilt u een student sponsoren? Gebruik dan de blauwe button hieronder. Vergeet niet om -mocht u voorkeur hebben- te vermelden welke student u wilt sponsoren (ze stellen zich hier voor). Wilt u een algemene gift geven voor het Studiefonds Kerkleiders? Gebruik dan de gele button hieronder.