Studiefonds Kerkleiders

Twee op de drie mensen wereldwijd kennen Jezus Christus niet als hun persoonlijke Verlosser. Het is ons gebed dat daar verandering in komt. Verre Naasten investeert daarom in het opleiden van nieuwe, lokale  kerkleiders. Zij kennen de taal, cultuur en weten wat nodig is in hun land. Met kennis, ervaring en leiderschap werken zij op hun eigen plek aan de verspreiding van het woord van God, in woord en daad. Ons Studiefonds Kerkleiders voorziet in studiebeurzen voor jonge kerkleiders die zelf onvoldoende geld hebben om hun (theologie)studie te betalen. Ook hun familie en/of lokale kerk heeft niet de middelen om financieel bij te dragen.

Voor kerkleiders die voor ondersteuning vanuit het Studiefonds Kerkleiders in aanmerking komen geldt:

  • dat zij in Nederland komen studeren aan de TU Kampen (Master Intercultural Reformed Theology),
  • of in hun eigen land een theologieopleiding volgen (India, Indonesië, Kenia, Oeganda, Suriname).

Sponsor een student

Op deze pagina leggen we uit hoe u een bijdrage kunt leveren aan ons Studiefonds Kerkleiders, door een student te sponsoren. Bekijk de video, waarin we uitleggen hoe het Studiefonds Kerkleiders werkt! Ook stellen we de studenten graag aan u voor. Sponsort u ook een student?

Informatie

Wilt u meer informatie, heeft u vragen over het Studiefonds Kerkleiders of wilt u meer weten over de fiscale mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met Anja Mijnheer via: a.mijnheer@verrenaasten.nl of 038-427 04 12.