Studiefonds Kerkleiders

Sponsor een student!

Onderaan deze pagina stellen de theologiestudenten die in 2021/2022 ondersteuning krijgen via het Studiefonds Kerkleiders zich voor. De informatie is Engelstalig. Is de taal voor u een drempel, dan kunnen we de informatie uiteraard vertalen. Neem in dat geval contact op met Anja Mijnheer via: a.mijnheer@verrenaasten.nl of 038-427 04 12.

Mogelijkheden

De studenten die wij ondersteunen vanuit het Studiefonds Kerkleiders, hebben onvoldoende geld om zelf hun theologiestudie te kunnen bekostigen. Ook hun familie en/of lokale kerk lukt dat niet. Via een maandelijks sponsorbedrag kunt u het mogelijk maken dat zij toch studeren! Op deze pagina leest u wat de mogelijkheden zijn qua sponsorbedragen (per maand en per jaar). Sponsoring van een student geldt voor minimaal één studiejaar. Verre Naasten schrijft maandelijks het sponsorbedrag af van uw rekening. Daarvoor geeft u een eenmalige machtiging af.

Wilt u een student sponsoren? Klik dan op de blauwe button hieronder; u komt dan terecht in het sponsorformulier. Als u dat invult en instuurt, nemen wij binnen enkele dagen contact met u op om u verder te informeren. Vergeet niet om -mocht u voorkeur hebben- te vermelden welke student u wilt sponsoren. Wilt u liever een eenmalige gift geven? Dat kan via de gele button hieronder! Doe ook mee: sponsor een student en investeer in de roeping van nieuwe kerkleiders!