MENU

Hoe werkt het?

Het Studiefonds Kerkleiders heeft een prachtig en belangrijk doel: het opleiden van nieuwe kerkleiders. Dan gaat het om zowel lokale voorgangers als (nieuwe) docenten. Hoe geven we dit fonds concreet vorm?

In 2022/2023 komen 90 studenten in aanmerking voor een bijdrage uit het Studiefonds Kerkleiders. Zij studeren theologie aan de Theologische Universiteit Kampen (TU), Nederland, of in Oeganda, Kenia, Suriname, India of Indonesië. De selectie van deze sponsorstudenten gebeurt lokaal, in samenspraak met de onderwijsinstelling waar zij willen studeren. Het gaat in alle gevallen om studenten die onvoldoende geld hebben om zelf hun studie te betalen. Ook hun familie en/of lokale kerk lukt dat niet. Via de opleidingsinstituten hebben zij daarom een aanvraag bij het Studiefonds Kerkleiders gedaan.

Studiekosten

De kosten voor een student in het buitenland zijn in het studiejaar 2022/2023 tussen de € 75 en € 200 per student per maand. Dat komt neer op jaarbedragen van € 900 tot € 2.400 per student. De kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het studiegeld in een land, maar ook van eventuele bijdragen vanuit de opleiding. De kosten van het programma in Kampen liggen een stuk hoger: op € 835 per maand, dat is € 10.000 per student per jaar. Hier zit een vergoeding bij in voor reis-, woon- en verblijfkosten in Nederland (eventueel met hun gezin).

Sponsor jij een student?

Voor deze toekomstige kerkleiders zoekt Verre Naasten sponsors: betrokken christenen die de roeping van een theologiestudent willen steunen voor minimaal een jaar. (De studieduur varieert van één tot vier jaar.) Behalve de hierboven genoemde maand- en jaarbedragen, zijn ook andere sponsorbedragen mogelijk. Je kunt ervoor kiezen om met meerdere mensen een student te sponsoren. Neem voor meer informatie contact met op met Anja Mijnheer via: a.mijnheer@verrenaasten.nl of 038-427 04 10.

Ben je(financieel) niet in staat om een heel jaar een student te sponsoren, maar wil je wel investeren in nieuwe kerkleiders? Maak dan een algemene gift over voor het Studiefonds Kerkleiders. Immers, alle beetjes helpen! Als je ervoor kiest om een student te sponsoren, dan is het leuk om op de hoogte te blijven van zijn of haar wel en wee, en studievoortgang. Daarom krijgt iedere sponsor minimaal twee keer per jaar een persoonlijke update van zijn/haar sponsorstudent!

Yanto studeert theologie in Indonesië

Je kunt bijvoorbeeld bijdragen aan de opleiding van Yanto Kurniatman Hura. Hij is 37 jaar, getrouwd en heeft vier kinderen. Hij volgt nu een pre-master Theologie aan SETIA, een theologische school in Jakarta. Als hij klaar is met zijn studie wil hij zich graag verder inzetten voor de lokale kerk door Bijbelonderwijs te geven en de mensen in zijn gemeente te blijven vertellen over de liefde van Jezus.

Sponsor jij Yanto tijdens zijn studie? De opleidingskosten bedragen €1.200 per jaar, dat is €100 per maand. Je kunt dat bedrag zelf sponsoren, maar natuurlijk ook met meerdere mensen de opleiding van Yanto bekostigen. Klik op de button hieronder om een student te sponsoren.

> Ja, ik sponsor een student
« Terug naar Studiefonds Kerkleiders