MENU

Over het studiefonds kerkleiders

Het Studiefonds Kerkleiders is een initiatief van mission-organisatie Verre Naasten. Wij ondersteunen kerken in Nederland bij de uitvoering van hun wereldwijde missionwerk. Dat doen wij vanuit onze missie: geloof delen wereldwijd!

Met het Studiefonds Kerkleiders zamelen wij geld in om de theologische studie van buitenlandse studenten mogelijk te maken. Het gaat om studenten die onvoldoende geld hebben om zelf hun studie te kunnen betalen. Ook hun familie en/of lokale kerk lukt dat niet. Het betreft betreft buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren (aan de TU Kampen), of studenten die in hun eigen of een ander land een opleiding volgen (India, Indonesië, Kenia, Oeganda en Suriname). De studenten die in het buitenland studeren worden meestal opgeleid tot gemeentepredikant of evangelist. De studenten die in Kampen komen studeren, zijn vaak toekomstige (theologie)docenten. Terug in eigen land leiden zij andere theologiestudenten op.

Samenwerking

Verre Naasten heeft het Studiefonds Kerkleiders opgezet in samenwerking met de Stichting HBS uit Kampen (stichting voor steun aan HulpBehoevende Studenten) De Stichting HBS is betrokken bij de sponsoring van buitenlandse studenten die over onvoldoende middelen beschikken om de eenjarige Master of Intercultural Reformed Theology (MIRT) te volgen, aan de TU Kampen. De buitenlandse sponsorprogramma’s (in India, Indonesië, Kenia, Oeganda en Suriname) zijn afkomstig uit het partnernetwerk van Verre Naasten. Met de betreffende universiteiten/instituten onderhoudt Verre Naasten al meerdere jaren een samenwerkingsrelatie. De selectie van sponsor-studenten gebeurt lokaal, door de betreffende universiteiten/scholen. Individuele studenten kunnen geen aanvraag doen voor ondersteuning uit het Studiefonds Kerkleiders.