MENU

The Great Firewall Taiwan

In China neemt de vervolging van christenen toe. Tegelijkertijd groeit de kerk. Vanuit Taiwan ondersteunen geloofsgenoten hun Chinese broers en zussen online met o.a. nagesynchroniseerde preek-video’s. Dat vraagt om creatieve, technische oplossingen om de digitale ‘Great Firewall’ rondom het Chinese internet te omzeilen. Maar het lukt, mede door de financiële steun van Indonesië Mission | Verre Naasten.

Muren bouwen, dat kunnen de Chinezen. Al eeuwen kronkelt de beroemde Chinese Muur – 6.000 kilometer lang! – van oost naar west, gebouwd om het keizerrijk te beschermen tegen nomadische ruitervolkeren. China had een hoogontwikkelde beschaving, maar was ook vastberaden om zich van bedreigende invloeden af te zonderen. Dat is wel ingewikkelder geworden in een wereld die door internet verbonden is. Vrije toegang tot informatie is nu de vijand voor China geworden. Dus investeert de overheid miljarden in wat de Great Firewall heet: een digitale Chinese muur. Die moderne muur betekent heel concreet internetcensuur: geen Engelstalige Wikipedia, het blokkeren van Google, Facebook, Instagram en Twitter.

Taiwan

Op het eiland Taiwan ondersteunt Indonesië Mission | Verre Naasten sinds 2017 een mediaproject van een partner-kerk in de hoofdstad Taipei. Via diverse online platforms verspreiden ze inspirerende video-preken, verdiepende blogs en colleges van diverse theologische instituten en boeiende literatuur uit de gereformeerde traditie. Alles keurig ondertiteld en vertaald, zodat Chineessprekende christenen uit de hele wereld ermee aan de slag kunnen.

Doorbreek de muur

Projectleider Joseph (vanwege veiligheidsredenen kan niet zijn volledige naam vermeld worden) vertelt: ‘Ons dagelijks gebed is dat we muren kunnen doorbreken. En dan doel ik vooral op de online Great Firewall. Om gaten te vinden daar doorheen te komen en zo de boodschap van Jezus Christus door te laten breken in dit gesloten land’. Want de berichten over religieuze vervolging nemen alsmaar toe… Zo horen we dat allerlei christelijke boeken verboden zijn, kerkgebouwen afgebroken worden, predikanten naar de gevangenis moeten, kerkleden onder controle van de politie staan, zendelingen het land niet meer in komen en seminaries hun deuren moeten sluiten. En dat neemt eigenlijk alleen maar toe. Dit betekent dat de rol van internet alleen maar groter wordt om onze geloofsgenoten te bereiken.

Mooie resultaten

De afgelopen jaren zijn er verschillende activiteiten gepland en uitgevoerd. Zo zijn er goede stappen gezet om alle content (inhoud van de websites) te verplaatsen naar een cloud-omgeving.  Ook is er aandacht voor kwaliteit en ziet men erop toe dat de content gevarieerd is. Om dergelijk werk te monitoren en te evalueren is lastig. Toch kan het aantal hits/views wel worden gevolgd. Daaruit is af te lezen dat het websitebezoek met 32 procent in één jaar is toegenomen en zijn er meer dan 500 duizend downloads van YouTube te melden.

Niet laten ontmoedigen

Door het kat-en-muis-spel dat de Chinese overheid speelt kunnen niet alle ins-en outs met u gedeeld worden. Toch laat onze Taiwanese partner zich hier niet door ontmoedigen. Ze gaan stug door! Helpt u mee, zodat ze hun Bijbelstudies en preken blijven verspreiden via internet? Dwars door alle ‘muren’ heen!

Indonesië Mission | Verre Naasten is blij met de resultaten en blijft dit werk dan ook van harte steunen!

Download bovenstaand kerkbladartikel hier