Timothy Leadership Training India

Groeien in het geloof én werken aan betere leefomstandigheden, dat is kort samengevat het Timothy leiderschapsprogramma (TLT) voor lokale predikanten en kerkleiders. In de afgelopen jaren is er in samenwerking met de PFCC een toerusting voor evangelisten en predikanten gedaan via deze training.

Deelnemers worden door de training voorbereid om in hun eigen omgeving en gemeente aan de slag te gaan met diverse thema’s. Van Bijbels preken en pastoraat tot dienend leiderschap en diaconaat. Ook hele praktische thema’s komen aan bod, zoals ‘christelijk opvoeden’, ‘huiselijk geweld’ en ‘een inkomen verdienen met je talenten’. Zo wil het trainingsprogramma bijdragen aan geloofsgroei én betere leefomstandigheden; zowel in de gemeente als daarbuiten.

Training die vermenigvuldigd

Over de hele wereld is er grote behoefte aan goed uitgeruste kerkleiders. Het Timothy Leadership Training Instituut levert een onderwijscurriculum en training aan kerkleiders in meer dan dertig talen! In de geest van 2 Timotheüs 2:2, het basismateriaal van de training is gemaakt om leiders te trainen die vervolgens anderen kunnen gaan trainen.

Interactief leren

Tijdens elke les worden deelnemers aangemoedigd om met elkaar het materiaal te lezen, er op te reflecteren en het te discussiëren. Het materiaal is gebaseerd op de bijbel en betekenisvol voor alle culturen. Het interactieve leren vindt plaats door gesprekken, waardoor deelnemers leren hoe zij de Bijbel en hun roeping beter leren begrijpen. Dit bereidt hen voor op de laatste fase van de training: actieplannen.

Actieplannen

Het plannen van acties leert de deelnemers hoe zij onmiddellijk dat wij zij geleerd hebben in de praktijk kunnen brengen. Binnen een paar maanden keren zij terug om elkaar te vertellen wat zij bereikt hebben en welke obstakels ze tegenkwamen. De meerderheid van het missionwerk vindt plaats bij actie planning. Hier ziet men de impact van het programma.

Voortgang

De mensen die deze training hebben ontvangen, zijn nu master trainer en kunnen op hun beurt weer anderen trainen. De PFCC heeft daar plannen voor gemaakt en hoopt deze in de komende jaren uit te voeren. We zijn momenteel nog in overleg over mogelijkheden om op andere plekken in India TLT-cursussen op te starten.