Timothy Leadership Training

Partner: Raise Up Global Ministries, Timothy Leadership Training programme in de Verenigde Staten.  

In veel landen maken kerken een ongekende groei door. Dit gebeurt vaak op plaatsten waar de economische situatie slecht is en er sociaal-politieke onrust is.  Er is vaak gebrek aan voldoende getrainde kerkelijke leiders. Velen hebben een passie om te dienen, maar zijn onvoldoende voorbereid. Dat leidt tot frustraties en slecht onderwijs. Waar goed leiderschap aanwezig is, komt dit ten goede aan de bloei van de gemeenschappen. TLT heeft een mooi pakket gevarieerde trainingsmodules voor kerkelijke leiders ontwikkeld, waarin gebruikt wordt gemaakt van het ‘Train de trainers’ model.  

Met relatief weinig middelen, kan scholing op deze manier een groot bereik krijgen.  Voor de training van de eerste lichting trainers in een bepaalde regio is externe ondersteuning nodig. Dit betreft de kosten om een gekwalificeerde trainer in te kunnen vliegen en een bijdrage in de reiskosten.  Het vervolg kan vaak al door de lokale kerken zelf gedaan worden, wanneer ze eenmaal een aantal opgeleide trainers hebben.  We hebben een partnerschap met Raise Up-TLT in de Verenigde Staten om deze trainingen verder te ontwikkelen, te coördineren en de eerste cyclus trainingen in allerlei verschillende landen mogelijk te maken. 

Ontwikkelen nieuwe module (Spiritual Powers)  

Vanuit de ervaringen van Indonesië Mission |Verre Naasten op bijvoorbeeld Papoea, maar ook vanuit andere werkvelden ontstond de behoefte om een module te ontwikkelen over het thema: “Spiritual Powers”.  Het is een bekend verschijnsel in veel culturen, dat volgelingen van Jezus worstelen met de invloed van duistere krachten en machten. Met name bij eerste en tweede generatie christenen bestaat hierover veel onzekerheid. Ook vinden ze het lastig hoe ze hiermee kunnen omgaan in hun families. Het schrijven en testen van deze module, gebeurt met gebruik van een internationale groep meelezersMomenteel wordt er geïnvesteerd in deze mooie maar intensieve klus.