TLT in Bangladesh

In Bangladesh was vorige week een Timothy Leadership Training (TLT) aan de gang, waar onze collega Arien deel van uitmaakte. Afgelopen tijd gingen deelnemers uit de vorige TLT-groep zélf als trainer aan de slag in hun eigen omgeving. Zo mocht een dominee in Bangladesh vluchtelingen uit Rohinga ondersteunen, om met hen hoop en zorg voor elkaar te delen. Bid mee, voor de verspreiding van Gods liefde en hoop door training en bemoediging.