Dankbare tussenrapportage corona-noodhulp

Bedankt!
In de afgelopen maanden hebben we met de giften
van vele donateurs via Kerkenhelpenkerken.nl corona-noodhulp kunnen bieden. Als u ook een gift heeft gegeven, hartelijk dank daarvoor! Dankzij de steun van onze donateurs konden we 30 van onze partners helpen, in 14 verschillende landen. Vele duizenden gezinnen ontvingen een voedselpakket en hebben zo iets van Gods genade gezien. We vertellen u graag meer over de corona-noodhulp in deze rapportage. 

Prachtig bedrag
Tot 1 oktober ontvingen we alleen als Verre Naasten maar liefst 349.418 euro. In de gezamenlijke noodhulpactie ‘Kerken helpen kerken’ – samen met GZB en het diaconaat van CGK-kerken – is er in totaal 767.440 euro binnengekomen. Geweldig!

Hoe nu verder? 
Onze actieve noodhulpactie Kerkenhelpenkerken.nl is afgerond. Zoals u in de rapportage kunt lezen, hebben we vele duizenden gezinnen door de eerste nood heen geholpen. Maar COVID-19 blijft voorlopig een realiteit in deze wereld. Dus wat nu? Vanuit Verre Naasten willen we van deze korte-termijn-hulpactie overgaan naar een meer duurzamere vorm van hulp, passend bij het ‘nieuwe normaal’. Samen met onze partners kijken we naar hoe we als kerk juist nu een baken van liefde en hoop kunnen zijn.