MENU

Uitgelicht - Vitaly Korsunsky

Uitgelicht – Vitaly Korsunsky

Vitaly Korsunsky (44) leeft voor twee missies: het helpen van alcohol- en drugsverslaafden en de hulp aan kinderen met een beperking en hun ouders. Zestien jaar geleden begonnen we met The Right Way. Toen vooral alcoholverslaafden, maar tegenwoordig ook veel drugsverslaafden; samen zo’n 50 mensen.

De Korsynskys

Babysun Center is het centrum voor herstel van kinderen met een beperking en hun ouders. Negentig kinderen met diverse problemen proberen ze hier te helpen. Kinderen met het syndroom van Down, met autisme of met verschillende vormen van hersenletsel. Met dit centrum begonnen ze mede naar aanleiding van hun zoon, die zelf in deze categorie valt.

Ik interviewde Vitaly voor de serie Uitgelicht. Eerst vertelt hij zelf een verhaal en daarna stel ik hem nog een aantal vragen. Hieronder kun je ook rechtstreeks naar onderwerpen in de video springen.

(tekst gaat door onder de video)

Rechts onderin Youtube kun je NL ondertiteling inschakelen

Synthetische drugs

02:37 (spring naar goede plek in de video)
Beide projecten, die gericht zijn op de directe omgeving van Rivne, worden al jaren door Oekraïne Zending ondersteund. De reden is dat Oekraïne een groot probleem heeft met verslaving. In toenemende mate krijgen ze te maken met de grote problemen met synthetische drugs. Drugs die bij jongeren erg populair zijn en die al bij eerste gebruik verslavend gaan werken en je in een paar maanden tot een gehandicapte maken. Deze groep is ook moeilijk te behandelen. Naast de bij verslaving gebruikelijke behandelingen, is hier ook psychiatrische hulp nodig. De leeftijd van de patiënten varieert van 14-75, waarbij de jongeren met name drugs- en de ouderen vooral drankproblemen hebben.

04:27 (spring naar goede plek in de video)
Naast The Right Way zijn er vele afkickklinieken in Oekraïne. Vaak gebruiken ze echter nog achterhaalde Sovietmethoden met dwang. Snel afkicken en terug naar huis. De ellende en pijn zijn dan voor korte termijn weg, maar het probleem nog niet. Andere klinieken zijn illegaal en vaak bedoeld om de zakken van families leeg te kloppen. Recent zijn er nog 25 van deze klinieken opgerold. The Right Way is bijzonder vanwege hun christelijke, respectvolle houding jegens iedereen die aanklopt voor hulp. En iedereen is volledig vrij. Men mag vertrekken als men dat wil. Verder de aanpak vanuit vier hoeken: herstel van zowel fysieke gesteldheid, geestelijke welbevinden, sociale leven en band met God.

COVID19

07:12 (spring naar goede plek in de video)
Toen Oekraïne in lockdown ging, moesten er keuzes worden gemaakt. Gaan we door met ons werk of stoppen we. Met Babysun kon men niet verder gaan; dat kon pas twee weken geleden weer. Eerder werd dit door de overheid niet toegestaan, alleen middels online activiteiten. Maar de verslaafdenhulp bij TRW werd wel voortgezet. Weliswaar wel met een lager aantal mensen (30-35), maar het werk kon doorgaan. Uiteraard met alle benodigde maatregelen en beperkingen. Een aantal haakte af vanwege vervoersproblemen en/of het wegvallen van werk en inkomsten. Dit levert een serieus gat in de begroting op. Hopelijk neemt de ernst van de situatie dus af en kan men weer doorgaan zoals eerder gebruikelijk. Dit is een belangrijk punt van gebed.

10:06 (spring naar goede plek in de video)
In TRW werken allemaal professionals die ook ervaringsdeskundige zijn. Vrijwel allemaal hebben ze een (soms ver) verleden bij deze kliniek. Bij Babysun zijn het ouders die de kar trekken. Zij kennen de problemen uit eigen ervaring. Daarnaast zijn er natuurlijk ook specialisten. Die hebben dan ’s morgens hun hoofdbaan op staatsscholen, vaak ook voor dit soort kinderen. Omdat tijdens de lockdown de kinderzorg alleen online door kon gaan, gaan ze nu de hele zomer door.

Babysun Center

14:10 (spring naar goede plek in de video)
De kinderen van Babysun gaan normaal van maandag tot en met vrijdag ’s ochtends naar de staatsschool/-creche en daarna komen ze naar Babysun; 14:00-19:00. En zaterdag de hele dag, 09:00-15:30. Een heel intensief gebeuren dus voor de ouders! En dat is dan niet een weekje of een maand, maar in principe kunnen ze hun hele schooltijd komen. En zelfs nog eerder. Van twee maanden tot zestien jaar. Daarna is er niets meer voor hen. In Nederland heeft Vitaly met Cor & Joke Harryvan de begeleide woonvormen gezien. Daarvan is hij zeer gecharmeerd. Graag zou hij zoiets ook beginnen in Oekraïne. Hij beseft goed, dat dit nu nog een brug te ver is. Maar hij blijft dromen en bidden. De eerdere dromen met betrekking tot verslaafden en later voor gehandicaptenzorg kwam ook uit, dus met twinkeling in zijn ogen vertelt hij enthousiast dat hij het goed mogelijk acht, dat God ook dit ooit laat realiseren. Misschien over 5 of pas over 10 jaar. Hij heeft geduld en vertrouwen.

Laten we dit mooie werk ook in onze gebeden bij God brengen.