Update noodhulp na overstromingen in Kerala (India)

Help! Eind juli werd de Indiase deelstaat Kerala getroffen door hevige moessonregens. Met dramatische gevolgen: meer dan 20.000 huizen zijn zwaar beschadigd, honderdduizenden ontheemden kregen opvang in één van de 4.000 tentenkampen en het dodental is inmiddels opgelopen tot bijna 500. Veel bruggen en wegen zijn vernield. Nu het water zakt, keren de mensen terug naar hun dorpen. Daar worden ze geconfronteerd met de gevolgen van deze overstroming: overal modder, zwaar beschadigde huizen en verwoeste akkers door aardverschuivingen (300.000 boeren zijn getroffen!). En door gebrek aan schoon water liggen besmettelijke ziekten op de loer, zoals de ziekte van Weil, die overgebracht wordt door ratten.

Update 3 september 2018
Eind augustus startte Verre Naasten een noodhulp-actie voor financiële ondersteuning van onze samenwerkingspartner EHA (Emmanuel Hospital Association), een koepel van christelijke ziekenhuizen in India. Begin deze week ontvingen we een update van hun eerste activiteiten.

Noodhulpteam in Pathanamthitta
Een speciaal team van het EHA-noodhulpcluster reisde eind augustus direct af naar het district Pathanamthitta. Doel was om de situatie in kaart te brengen en om te zoeken naar een betrouwbare, lokale partner. Die partner werd gevonden in CARD (Christian Agency for Rural Development). Samen besloten EHA en CARD hun hulp te concentreren in dorpen waar de allerarmsten wonen. Dat zijn juist die dorpen die niet bereikt worden door andere hulpacties. Allereerst staat noodhulp voorop: er wordt gezorgd voor schoon drinkwater en de gezinnen ontvangen noodhulp-pakketten met daarin artikelen als desinfecterend middel, zeep, handdoeken, tentdoek en keukengerei.

Wederopbouw
Naast deze eerste noodhulp, wil EHA ook voor de volgende fase van betekenis zijn voor dit gebied. Als er voldoende financiële middelen beschikbaar komen, kan EHA ook helpen bij de wederopbouw, herstel van waterputten, huizen, landbouwgrond en psychosociale zorg. Voor de langere termijn wil EHA graag, net als in andere regio’s in India, de dorpelingen trainen en helpen om lange-termijn-plannen te maken. Daarin gaat het erom de risico’s op herhaling van een ramp van dergelijke omvang te verminderen.

Dankbaar
Peniel Malakar, hoofd EHA-afdeling Noodhulp, laat weten: ‘We zijn Verre Naasten dankbaar voor de financiële steun die we mogen ontvangen. Daardoor kunnen we het lijden van de mensen in Kerala verlichten. God zegent Verre Naasten, we zijn dankbaar voor jullie giften en gebed!’

Help mee!

Help de hulpverleners van EHA om hun werk te doen! Geef een noodhulp-gift via onze donatie-pagina. Of via NL31 INGB 0000 363600 van Verre Naasten te Zwolle, o.v.v. noodhulp Kerala

Collecteren voor deze noodhulpactie? Graag! Een kerkbladartikel en een collectepresentatie zijn hier te downloaden. Deze noodhulp-actie i.s.m. India Mission wordt mede-ondersteund door de GZB en het CGK-deputaatschap Diaconaat.