Update noodhulpactie Zuidelijk-Afrika

Verre Naasten startte drie maanden geleden, samen met de GZB en het CGK-diaconaat, een noodhulp-actie voor Zuidelijk-Afrika. Dit gebeurde onder de noemer van en via ons gezamenlijke noodhulpplatform Kerken helpen Kerken. De actie volgde op de ravage die orkaan Idai aanrichtte in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Intussen is noodhulp volop op gang gekomen in het getroffen gebied. Een update.

Oogst verloren

Op 14 maart kwam cycloon Idai aan land in Zuidelijk-Afrika. De orkaan ging gepaard met zware regens. Hele gebieden werden onbereikbaar, doordat de wind en het water wegen en bruggen wegsloegen. Duizenden huizen stortten in en veel maisvelden en andere gewassen werden vernietigd. De belangrijkste oogst van het jaar ging verloren.

Noodhulp door partners

Partnerkerken en -organisaties in de drie landen begonnen al snel na de verwoestende orkaan met het uitdelen van noodhulpgoederen. Voedselpakketten (met daarin bijv. maïsmeel en olie), medicijnen, kleding en dekens. Waar mogelijk worden ook zaaizaden uitgedeeld. Maar omdat de grond op veel plaatsen nog te nat, is kan nog niet overal gezaaid worden. Dit geeft aan dat de nood hoog is. Omdat de oogst weg is en de bestaande voedselvoorraden nagenoeg op zijn, blijft ondersteuning met voedselpakketten voor langere tijd nodig. Zelfs als de akkers weer kunnen worden ingezaaid, duurt het nog zeker tot september voordat er weer iets geoogst kan worden.

Reparatie van huizen

In Mozambique kwam de noodhulp in eerste instantie moeilijk op gang. Niet alleen omdat het water maar langzaam zakte, maar ook door de uitbraak van cholera. Onze partners helpen ook met de behandeling en bestrijding van de ziekte. In Mozambique wordt bovendien geld besteed voor de reparatie van huizen. Voorlopig ligt in de drie landen de nadruk liggen op voedselhulp, wederopbouw en het inzaaien van de akkers.

Wilt u ook geven?

Heeft u nog niet gegeven? Dat kan alsnog via de onderstaande buttons! Voor 20 euro helpt u een gezin een maand lang met een voedselpakket. Zo’n pakket bevat rijst, maïs, dekens en ook zaad en mest waarmee zij nieuwe gewassen kunnen inzaaienDe verwachting is dat wij de getroffen gezinnen minimaal een half jaar moeten ondersteunen. Bekijk ook het onderstaande filmpje, dat gemaakt werd door één van de partners bij het uitdelen van hulpgoederen.