Update: € 653.783 opgehaald voor noodhulp Zuidelijk-Afrika

Dit voorjaar hield Verre Naasten samen met de GZB en het diaconaat van de CGK een noodhulpactie voor Zuidelijk-Afrika. Dat gebeurde onder de vlag van Kerken helpen Kerken: het gezamenlijke noodhulp-platform van de drie organisaties. Ruim een maand geleden maakten we nog een tussenstand van ruim € 475.000 bekend en intussen staat de teller op € 653.783 voor het getroffen gebied. Dat blijkt uit een tussenrapport van deze maand. De noodhulpactie voor Zuidelijk-Afrika werd gestart nadat cycloon Idai in maart huishield in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Partnerorganisaties in de getroffen landen riepen onze hulp in.

Noodhulpactie

Door de orkaan, die van 4 tot 21 maart 2019 over grote delen van de genoemde landen raasde, vielen honderden doden en vele gewonden. Ook raakten duizenden mensen dakloos. Hele oogsten spoelden weg door de zware regenval waarmee de orkaan gepaard ging. Het noodhulpplatform Kerken helpen Kerken startte vrijwel direct met het werven van fondsen, om via lokale partners noodhulp te kunnen bieden aan de getroffenen. En er is gul gegeven. Het bovengenoemde totaalbedrag bestaat onder meer uit € 33.631 aan giften die rechtstreeks bij Verre Naasten binnenkwamen. Ook kwam € 73.062 binnen op het Kerken helpen Kerken-platform, waarvan een deel op naam van Verre Naasten. Daar bovenop haalde de GZB € 368.334 op, en kwam vanuit de CGK € € 178.756 voor de getroffen regio.

Lokaal gecoördineerd

Met het totaalbedrag werd en wordt hulp geboden aan mensen in de getroffen gebieden. Die hulp bestaat in alle gebieden uit het uitdelen van voedselpakketten en dekens – eerste levensbehoeften. Ook zijn materialen verspreid om landerijen opnieuw te bewerken en in te zaaien. Omdat zowat de hele oogst verloren was gegaan, kan de hulp pas bij de volgende oogst (voorjaar 2020) worden afgebouwd. De noodhulp wordt uitgevoerd en gecoördineerd door lokale partnerkerken en -organisaties. Zij weten wat nodig is in hun land en hoe de hulp effectief kan worden geboden.

Klik hier voor de tussenrapportage (november 2019) van de Noodhulpactie Zuidelijk-Afrika >>