MENU

Update van Het Kruispunt

Hieronder lees je een korte update van Het Kruispunt van mei 2023.

Na de coronaperiode begonnen we bij Bron van Leven halverwege 2022 weer met maandelijkse samenkomsten met maaltijd, op de zaterdagmiddag. Het gemiddeld aantal bezoekers schommelt nu tussen de 25 en 35. Tijdens de bijeenkomst in oktober deelden we een certificaat uit aan twee deelnemers die onder leiding van Martijn een discipelschapscursus hadden afgerond (Come follow me). Een van hen is al gedoopt, de ander gaat nog gedoopt worden.

In het najaar van 2022 is een nieuwe deelnemer bij Bron van Leven aangeschoven. Hij heeft, naast het bijwonen van de wekelijkse bijbellessen, ook inmiddels een Massiracursus gevolgd met Martijn. Hij heeft aangegeven ook gedoopt te willen worden. Daar werken we in de komende periode naartoe, middels een aantal op de doop gerichte lessen, samen met een andere deelnemer van de discipelschapscursus. We kijken uit naar deze doop!

De kerstviering werd bezocht door zo’n 50 mensen. Iedereen had zelf wat te eten mee gebracht. Een mooie viering, in het teken van delen. De zaal zat goed vol. Een aantal gasten was er voor het eerst, uit nieuwsgierigheid.

De paasviering, op paaszondagmorgen, werd bezocht door zo’n 25 mensen. Sommigen van hen hadden nog nooit Pasen gevierd.

De naaiclub en de taalclub lopen inmiddels weer als vanouds. Zo goed, dat we een stop moeten zetten op het aantal nieuwe deelnemers. Met enige regelmaat komen er nieuwe deelnemers via de vrijwilligerswinkel binnen (in het kader van particiaptieplicht) De vrijwilligers kunnen het eigenlijk niet aan. Tegelijk is er contact met nieuwe mogelijke vrijwilligers. Er lijkt genoeg behoefte te zijn, en dat is mooi om te zien. De sfeer is goed. Naar aanleiding van de aardbeving in Syrië en Turkije werd er door bezoekers zelfs geld ingezameld om familie van één van de deelnemers te kunnen helpen.

Er is afscheid genomen van Annemarie, onze vrouwenwerker, die ruim 12 jaar lang enorm veel werk verzet heeft om vrouwen te bereiken en zo veel betekenis heeft gehad voor veel vrouwen in de buurt. We gaan haar inzet, trouw en deskundigheid missen.

Het Kruispunt met geloofsgemeenschap Bron van Leven blijkt relevant en in behoefte te voorzien voor velen binnen én buiten Rotterdam. Bid dat God meer en nieuwe werkers roept en nieuwe deuren opent om de witte velden te kunnen oogsten, zodat dit belangrijke werk door kan blijven gaan.

Namens Het Kruispunt, Martijn Leeftink