MENU

Update van #HILL

Hieronder lees je een korte update van #HILL uit mei 2023.

In het afgelopen seizoen (2022-2023) hebben wij mooie dingen meegemaakt. We noemen hieronder een aantal onderdelen van ons werk:

  • De gemeenschap is stabiel en zelfs licht gegroeid door de Alphacursus van 2021/2022 en door nieuwe bezoekers. We worden iets bekender, merken we. Mede door de online diensten.
  • De jongerengroep draait geheel zelfstandig. Uitkiezen van een onderwerp, het eten, de discussie: ze doen alles zelf. Daarnaast organiseren ze nog uitjes met elkaar.
  • Er is commitment uitgesproken richting #Hill door alle vaste en regelmatige bezoekers. Mensen willen zich verbinden als deelnemer of betrokkene (vriend). Met een duidelijke meerderheid voor het ¬†deelnemerschap. Dit voelt als een mooie stap op weg naar verzelfstandiging.
  • Er is een jonger team van start gegaan in september 2022 Twee teamleden van 20+ halen de gemiddelde leeftijd van 55+ enorm omlaag. Het geeft nieuw elan, een andere dynamiek en er worden meer dingen opgepakt. O.a. rond website en PR.
  • De Kliederkerk draait heel goed en begint steeds meer een gemeenschap te worden.
  • Financieel zijn we steeds stappen vooruit blijven maken. Dit komt door bijdragen vanuit de eigen gemeenschap en door sponsoren (priv√©personen) uit het land. De uitzendingen via YouTube Hill Schiebroek hebben hierin een belangrijke rol gespeeld.

Tot slot: er zijn spannende ontwikkelingen om het gebouw mogelijk in eigen beheer te krijgen als #Hill-gemeenschap. Mocht dit doorgaan, dan hebben wij een belangrijke stap gezet naar kerk zijn voor de buurt, wat ons doel altijd is geweest.

We zijn nog steeds een bescheiden kerkgemeenschap, maar we voelen ons enorm gezegend en geleid door God. Alle eer aan Hem!

Namens het team van #Hill: Hans van Dijk, Job van Leeuwen, Jos Vreugdenhil, Mark van Leeuwen