MENU

Update van MEERdanBeverWAARD

Hieronder lees je een korte update van MEERdanBeverWAARD uit mei 2023.

Het nieuwe jaar is uitdagend begonnen in de Beverwaard. Niet alleen voor de mensen in de wijk, met alle zorgen van nu rondom werk, kosten en gezondheid. Maar ook voor ons als pioniersplek, MeerdanBeverwaard. In een week tijd moesten we het wijkgebouw uit, waar we altijd samenkwamen. We hebben een thuis gevonden bij de nieuwe locatie van House of Hope. Een grote huiskamer, waar een ieder echt thuis kan voelen. Voor elke groep een uitdaging om iedereen mee te krijgen, maar zeker ook voor een interculturele geloofsgemeenschap. De ruimte is fijn, maar voor de zondagse viering eigenlijk net te klein. Het is echter wel een plek waar veel aanloop is, centraal in de wijk. Hebben dan ingezet op intensivering van de samenwerking met House of Hope.

Als MeerdanBeverwaard dragen we actief bij aan het Ouder-kind ontbijt. Een initiatief om ieder kind de kans te geven om met een goed ontbijt aan de schooldag te beginnen. Ook mooie momenten om echt met elkaar in contact te zijn.

Wekelijks komt de gebedsgroep bij elkaar. En tweewekelijks de discipelschapsgroep, de vrouwengroep, de tienerclub en het kinderwerk. Tijdens de zondagse samenkomsten hebben we steeds verschillende sprekers, met een redelijke vaste kern van bezoekers. Op dit moment is er nog geen nieuwe voorganger, maar lopen er wel gesprekken.

Het is soms best pittig, met een klein team en veel zorgen. Maar God is een God van trouw en een God van wonderen. Soms groot, soms klein. Dat zien we hier in de wijk ook. Daar zijn we God dankbaar voor.