MENU

Update vanuit de kerken

Leden van het bestuur hebben weer een bezoek kunnen brengen aan diverse gemeenten en projecten in Oekraïne. Het kerkewerk gaat Goddank door. Zelfs de synodes met de plaatselijke kerken. De afvaardiging van het bestuur kon hierbij aanwezig zijn. Een van de punten is het probleem in de gemeente van Kyiv, waar een scheuring is. Het bestuur kiest geen partij, maar zoekt wel wegen om duidelijkheid te krijgen en om de partijen in gesprek te krijgen en te houden. Een moeizaam proces, waarvoor veel gebed nodig is. Ook de opleiding gaat ‘gewoon’ door, zelfs in fysieke vorm. Momenteel wordt een extra collegazaal bijgebouwd.

Oleksiy bevestigd

Bij alle problemen binnen de gemeente van Kyiv, is er ook veel goeds te melden. Oleksiy, die eerder ook in Kampen studeerde, is nu officieel bevestigd als predikant. Zijn speciale bediening zal het werk aan het seminarie zijn. Het gemeenteleven is gelukkig ook niet tot stilstand gekomen, hoewel de ruzie wel vermoeiend werkt. Woensdagavond is er altijd een samenkomst rond de catechismus, zaterdag wordt aan gebouw en tuin gewerkt en na afloop gebeden en uiteraard is er zondagochtend een kerkdienst. Ook wordt zaterdags bijbeluitleg gegeven aan vluchtelingen die tijdelijk in de buurt van de kerk zijn beland. Naast het goede nieuws worden ook pakketten uitgedeeld die de zondag ervoor zijn ingezameld. Hier kunnen wij vaak nog een voorbeeld aan nemen.

Overige gemeenten

Ruda: veel last van luchtalarmen, maar de kerkdiensten gaan door. De jeugd kan sporten in de kelder van de kerk. Er worden veel vluchtelingen opgevangen. Ook al meerdere doden en gewonden te betreuren. Er zijn rolstoelen nodig. Predikant Edik is nu kapelaan, legerpredikant.

Svaljava: al geruime tijd worden ongeveer 200 gezinnen ondersteund vanuit de kerk. De zondagschool wordt door 40 mensen bezocht en ook op gewone scholen probeert men binnen te komen met onder meer ethieklessen.

Zhytomir: Oleg Kutowoy houdt diensten in zijn appartement, maar als het luchtalarm afgaat, ligt het OV stil en kunnen de mensen niet komen. Hij zoekt contact met een kazerne in de regio. 180 militairen zijn door explosies doof geworden. Veel agressie bij soldaten die terugkomen van het front.

Brovary: Maxym Gavrilenko is daar een jaar geleden begonnen met een kerkplanting. In zijn flat houdt hij kerkdiensten en geeft hij catechese, waarbij mensen ook online kunnen aanhaken. Er is ook een kinderclub en een filmclub.

Khmelnitskyi: de kerkdiensten en het kinderwerk gaan door, maar door de vele explosies zijn de ramen van de kerk gesneuveld.

Kamyanets-Podilskyi: ook hier kerkdiensten, kinderwerk en catechisatie. Ook helpt de gemeente vluchtelingen en militairen. Online houdt men contact met de leden die naar het buitenland zijn vertrokken. Drie personen bereiden zich voor op het doen van geloofsbelijdenis. De kerkzaal dreigt te klein te worden en Herman Panko wil graag een eigen kerkgebouw.

Rivne: Vanuit Litouwen is een broodbakmachine cadeau gedaan en nu bakken vrouwen uit de gemeente wekelijks broden, die na de kerkdienst worden uitgedeeld.

Stepah/Sarny: Wasja pendelt tussen Rivne en Stepan. Het preken wisselt hij af met pastor Viktor. Wasja geeft ook gymanstiekles op een school, wat hem nog uit het leger houdt. Via sportcontacten probeert hij jongeren te interesseren voor het evangelie.