ANBI-verantwoording

Utrecht Mission | Verre Naasten valt als annexe instelling voor wat betreft het zijn van ANBI onder de groepsbeschikking van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Dat betekent dat Utrecht Mission | Verre Naasten door de Belastingdienst wordt gezien als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn alle giften aan Utrecht Mission | Verre Naasten aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Om de ANBI-status te ontvangen én te behouden, moet Utrecht Mission | Verre Naasten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het online beschikbaar stellen van specifieke informatie. Die voorwaarden zijn er om de transparantie en verantwoording van organisaties te stimuleren.

Bestuur en gegevens

Alle relevante gegevens van Utrecht Mission | Verre Naasten vindt u hier.

RSIN-nummer: 824246548

Beleid, jaarverslag en jaarrekening

Utrecht Mission | Verre Naasten is lid van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission (LSV). Klik hier voor:

Het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 van het LSV Mission
Het jaarverslag en financiële verantwoording 2021 van Utrecht Mission | Verre Naasten