Organisatie en bestuur

Utrecht Mission | Verre Naasten wordt aangestuurd door een bestuur, dat bestaat uit predikanten, kerkenraads- en/of kerkleden van lokale kerkgemeenten die aangesloten zijn bij het regionale samenwerkingsverband. Vijf personen nemen op dit moment zitting in het bestuur:

  • Bart Nitrauw, voorzitter
  • Anneke Engelbrecht-van Egmond, secretaris (e-mail)
  • Albert Hofsink, penningmeester
  • Hilde de Jong
  • Frans Wisselink

Werkzaamheden

Het bestuur vergadert regelmatig om recente ontwikkelingen en projectaanvragen te bespreken. Ook zet zij zich in om mission dichterbij de Nederlandse kerkleden te krijgen. Dit doet zij samen met mission-commissies (Zending en Hulpverlening) van lokale Utrechtse kerken. Utrecht Mission | Verre Naasten is aangesloten bij het Landelijk Samenwerkingsverband Mission van Nederlandse kerken.

Ondersteuning

Vanuit Verre Naasten wordt het bestuur ondersteund door:

  • Henk Prins, afdeling partners en programma’s (e-mail)
  • Leonore Vervoorn, communicatie en fondsenwerving (e-mail)

Verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid via een jaarverslag en een jaarrekening. Deze stukken kunt u hier inzien.