Over Utrecht Mission | Verre Naasten

Utrecht Mission | Verre Naasten is een regionaal samenwerkingsverband van kerken in de provincie Utrecht, gericht op het ondersteunen van mission-projecten in Midden-Afrika (Congo, Oeganda en de Centraal-Afrikaanse Republiek). Deze steun betekent niet alleen financiële ondersteuning, maar vooral het aangaan van partnerschapsrelaties met de Afrikaanse kerken en organisaties. Binnen de partnerschappen krijgen meeleven, voorbidden, geven én ontvangen een plek.

Sterke kerken

In de projecten die wij ondersteunen ligt de focus bij evangelisatie, kerkplanting, gemeenteopbouw en theologische training. Dus, bijdragen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken en organisaties. Daarbij gaat het om christenen die onder vaak zeer moeilijke omstandigheden Christus willen volgen en zijn Licht willen verspreiden. Wij geloven dat het evangelie het verschil kan maken in landen die aan corruptie en vriendjespolitiek kapot gaan.

De afgelopen jaren zagen we prachtige resultaten van het wereldwijde mission-werk. Groeiende kerken, enthousiaste evangelisten en leiderschapstrainingen die hun vruchten afwierpen. We zijn God dankbaar voor het vele werk dat we, samen met onze lokale partners, hebben kunnen verzetten. Dat was (en is) beslist niet gemakkelijk; het stelt ons voor complexe vraagstukken. Ook bepaalt het ons telkens weer bij onze afhankelijkheid van God.

Missie

Onze missie is: geloof delen wereldwijd, in woorden én daden. Een urgente missie, want 2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet als hun Redder. Terwijl de wereld Hem zo nodig heeft! Vanuit die bewogenheid ondersteunen wij lokale kerken en organisaties, omdat zij weten wat er in hun context nodig is en welke aanpak het verschil maakt.

Doe je mee?

Inmiddels ondersteunen we in zijn totaliteit zo’n zeventig plaatselijke kerken en instanties in ruim dertig landen wereldwijd. Dit zijn programma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, het geloof delen, in woord en daad!

Wil je ook helpen en/of met ons mee denken? Neem gerust contact met ons op!

Organisatie en bestuur

Klik hier voor aanvullende informatie over de organisatie, bestuursstructuur en verantwoording van Utrecht Mission | Verre Naasten.

Organisatie bestuur Utrecht Mission