Partners en projecten in Midden-Afrika

Utrecht Mission | Verre Naasten ondersteunt kerken en christelijke organisaties in Midden-Afrika. Daarbij gaat het niet alleen om financiële steun, maar ook om het aangaan van partnerschapsrelaties met deze kerken/organisaties. Binnen de partnerschappen krijgen meeleven, voorbidden, geven én ontvangen een plek. Daarnaast ligt de focus in ons werk op evangelisatie, kerkplanting, gemeenteopbouw en theologische training.

Partners en projecten

Wij ondersteunen christenen die onder vaak zeer moeilijke omstandigheden Christus willen volgen. De vastberadenheid die onze broers en zussen opbrengen, heeft in de afgelopen eeuw geleid tot sterke kerkgroei in Afrika. Prachtig! Maar die snelle groei plaatst de kerken ook voor uitdagingen. Zo zijn er te weinig predikanten om alle gemeenten goed te bearbeiden. Daarnaast zijn de kerken vaak actief in een samenleving vol armoede, conflicten en ziekten. Juist in die uitdagende context willen kerken en organisaties het geloof delen in woord ’n daad!

Op dit moment zijn er partnerschappen en projecten in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo en Oeganda. Hieronder vind je meer informatie. Ook ondersteunt Utrecht Mission | Verre Naasten missionaire wereldwerkers.