MENU

Verlenging budgetsteun United Reformed Church in Congo (URCC)

In 2022 zijn er in tien provincies bijeenkomsten gehouden voor vrouwen en kinderen. Aan de hand van een evaluatie werden 22 URCC-gemeenten bezocht. Daaruit blijkt dat het Congolese kerkverband voor 2022-2030 prioriteit wil stellen voor: kerkgebouw, toegang tot Bijbels en liedboeken en het trainen van dominees en kerkelijk leiders.

Het strategische plan dat de URCC voor 2022-2030 heeft opgesteld, heeft als doel het evangelie verder te verspreiden. Het versterkt de kerken door ervoor te zorgen dat er in alle gemeenten Bijbels, psalmen en liedboeken in eigen taal aanwezig is. Ook wil de URCC meer kerken of ‘cercle évangeliques’ stichten. Dit is een soort vereniging van mensen die nog niet beschikken over een eigen predikant.

Ambitieus project

Alle predikanten krijgen een officiële training op een Bijbelschool. Daarnaast wil de URCC het werk verduurzamen. Dit willen ze bereiken door de gemeenteleden een beroepsopleiding te geven. Het aanleren van vaardigheden aan gemeenteleden geven de doorslag. Het genereren van eigen inkomen, waardoor er zelfredzaamheid ontstaat, is belangrijk om de kerk op langere termijn te kunnen ondersteunen.

Alle vertrouwen in URCC

Het totale project is ambitieus en het is nog niet duidelijk of alle doelstellingen behaald zullen worden. Toch heeft Utrecht Mission | Verre Naasten er alle vertrouwen in en steunt de URCC hier volledig in.

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF)
« Terug naar Utrecht Mission | Verre Naasten