MENU

Zonder vrouwen geen kerk!

De Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) in Zimbabwe is een klein kerkgenootschap, dat heel levendig en missionair bezig is. Er zijn 34 gemeenten en meer dan 200 kerkplantingen, die allemaal onder een lokale gemeente vallen. Utrecht Mission | Verre Naasten is dankbaar dat kerkplantingen uitgroeien tot officieel zelfstandige gemeentes. Door deze groei zien we hoe God aan het werk is in Zimbabwe.

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF)

De economische situatie in Zimbabwe is zeer slecht. De politiek is instabiel en er is een enorm hoge inflatie. Doordat er bijna geen werk is, voelen veel mannen zich genoodzaakt om naar het buitenland te gaan. Toch is de CCAP niet moedeloos. Dominee Kadome ziet dat 80% van zijn kerkleden vrouw is. Hij zegt: “Zonder vrouwen geen kerk! Vrouwen kunnen hier in onze gemeente diaken, ouderling of voorganger worden. Net zoals de mannen dat kunnen. Een van onze vrouwelijke kerkleden studeert op dit moment aan de theologische opleiding van de CCAP.”

De gemeente groeit

De vrouwen zijn hard nodig, als je kijkt naar hoe een aantal gemeentes groeien. Sommigen hebben 10 missionaire kerkplantingsprojecten onder hun hoede! En dat begint met niet meer dan een paar gemetselde bankjes, met vier palen waar nog een dak op moet. Maar de CCAP doet meer: ze werken aan onderwijs op basisscholen en middelbare scholen. Daarnaast worden toekomstige predikanten en evangelisten op Rock Haven, het eigen terrein van de CCAP, opgeleid. Dit terrein is trouwen ook prima inzetbaar voor kerken uit de omgeving.

Utrecht Mission | Verre Naasten is dankbaar voor de zegen die God geeft. Samen delen we geloof wereldwijd, door woorden én daden.

« Terug naar Utrecht Mission | Verre Naasten