Samenwerkende kerken in Nederland

Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Wij ondersteunen GKv-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd.

Voor de uitvoering van hun mission-werk werken GKv-kerken regionaal samen, daarbij ondersteund door Verre Naasten. Alle regionale samenwerkingsverbanden zijn vervolgens weer verenigd in een landelijk samenwerkingsverband. Zo willen we onderling kennis, ervaring en middelen delen om daarmee samen onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ zo goed mogelijk te realiseren!

Hieronder vind je een overzicht van alle regionale samenwerkingsverbanden en de links naar hun websites.