MENU

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een aantal vragen over onze organisatie. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via: info@verrenaasten.nl of 038-427 04 10.

Over Verre Naasten

Wat is Verre Naasten?

Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die Nederlandse kerken ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd. Dat doen we vanuit de missie: geloof delen wereldwijd!

Hoe werkt Verre Naasten?

Wij werken samen met kerken en kerkverbanden die oog (willen) hebben voor Gods wereldwijde werk. Daarbij zetten wij -de kerken, samen met Verre Naasten- in op contacten met buitenlandse kerken, die wij proberen te laten uitgroeien tot relaties. In die relaties willen we écht samen optrekken. Elkaar inspireren, bemoedigen, aansporen en met elkaar meeleven in vreugde en verdriet.

Hoe is het mission-werk van Nederlandse support-kerken georganiseerd?

Wij geloven dat mission start in de lokale kerk. Dáár ligt de opdracht om het geloof te delen, wereldwijd. Voor de uitvoering van het mission-werk buitenland werken kerken vaak regionaal samen, daarbij ondersteund door Verre Naasten. Deze regionale samenwerkingsverbanden zijn vervolgens lid van de vereniging Verre Naasten. Zo willen we onderling kennis, ervaring en middelen delen om daarmee samen onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ zo goed mogelijk te realiseren!

Wat is het verschil tussen een Regionaal Samenwerkingsverband Mission (bijv. India Mission of Zuid-Afrika Mission) en Verre Naasten?

Een Regionaal Samenwerkingsverband (RSV) is een verzameling kerken in Nederland. Samen vormen deze support-kerken zo’n RSV, met een eigen bestuur. Namens haar leden (support-kerken) ondersteunt het bestuur partner-kerken in een bepaald land/regio. Verre Naasten ondersteunt de RSV-besturen daarbij. Alle RSV’s zijn lid van de vereniging Verre Naasten.

Steunen jullie ook projecten in Nederland?

Ja, sinds 2017 is dat een bewuste keuze. Dat doen wij omdat het steunen van binnenlandse projecten goed past bij onze missie: geloof delen wereldwijd – dus óók in Nederland. Bovendien groeit de noodzaak voor mission-werk in Nederland, nu de ontkerkelijking in ons land grote vormen aanneemt. Ook in eigen land kennen veel mensen Jezus niet (meer) als hun Redder. Op dit gegeven wil Verre Naasten reageren. Bovendien wordt in de Bijbel geen onderscheid gemaakt tussen mission (zending) dichtbij en ver(der) weg. Het gaat om het brengen van het goede nieuws; om het getuigen van Jezus.

Verre Naasten is toch een ontwikkelingshulporganisatie?

Nee. Onze missie is geloof delen wereldwijd. Wij geloven dat het een niet zonder de ander kan: het vertellen van het goede nieuws kan niet zonder daadwerkelijk in liefde bewogen te zijn en om te zien naar mensen in nood.

Hoeveel mensen werken er bij Verre Naasten?

Het mission-werk van onze partnerkerken in Nederland is grotendeels vrijwilligerswerk dat wordt gedaan door ongeveer 1.000 vrijwilligers. Ze worden daarbij ondersteund door Verre Naasten. Bij Verre Naasten werken ca. 25 betaalde krachten (20,5 fte in 2022).

Medewerkers van Verre Naasten maken nogal wat vliegreizen. Is dat niet heel belastend voor het milieu?

We zijn ons bewust van de ecologische voetafdruk die bij onze vliegreizen ontstaat. Wel willen we verantwoorde keuzes te maken. Technologische voorzieningen maken het mogelijk om contacten te leggen via online kanalen, zonder dat vliegreizen nodig zijn. Tegelijk is persoonlijk contact belangrijk voor inzicht en betrokkenheid. Dat proberen we in balans te houden.

Ik wil minder post ontvangen, kan dat?

Ja, uiteraard. We komen graag tegemoet aan je wensen! Geef jouw wensen aan ons door via het contactformulier.

Geven jullie mijn gegevens ook aan derden?

Nee. Je gegevens worden niet doorverkocht. Wij gebruiken je gegevens alleen om je te informeren over de voortgang van ons werk en acties. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Lees er alles over in ons privacy statement.

Over donaties en financiën

Zijn mijn giften voor Verre Naasten aftrekbaar?

Ja, Verre Naasten heeft een ANBI-status. Daarom mag je giften aan Verre Naasten aftrekken van je belastbaar inkomen.

Krijgt Verre Naasten subsidie van de overheid?

Nee. Dat komt door onze missionaire doelstelling: evangelieverkondiging (geloof delen wereldwijd). In ons jaarverslag lees je alles over onze inkomsten.

Waarom vraagt Verre Naasten vaak om machtigingen?

Door ons te machtigen, bespaar je ons veel kosten. Daarnaast geef je ons met je machtiging zekerheid van jouw steun; die kunnen wij dan ook weer toezeggen aan onze partners. Een machtiging kun je altijd stopzetten. Daarvoor is één telefoontje of e-mail al voldoende. Ben je het niet eens met een incassering, dan kun je deze via je bank altijd laten terugstorten.

Hoe controleert Verre Naasten of mijn gift goed terechtkomt?

We werken samen met lokale kerken en organisaties. Onze partners rapporteren meerdere keren per jaar over de voortgang en de resultaten. Ook wordt elke partner in principe minimaal één keer per twee jaar bezocht. Over de voortgang van projecten kun je lezen in onze nieuwsbrieven, op de website en in ons jaarverslag. Geef je een gift aan een specifiek project, dan garanderen we dat je gift daar ook terecht komt.

Krijgt de Raad van Toezicht van Verre Naasten betaald voor hun werk?

Nee. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen slechts vergoedingen voor gemaakte onkosten. Deze kosten zijn vooral reiskosten om vergaderingen bij te wonen. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen zakelijke relaties met Verre Naasten hebben. Ook zijn er binnen een Raad van Toezicht nooit familierelaties.

Verre Naasten heeft ING als huisbankier, maar ING blinkt niet uit in duurzaam investeren. Houdt Verre Naasten hier ook rekening mee?

Jazeker! De reguliere transacties lopen via onze huisbankier, ING. Dit doen we omdat we hier eenvoudig incasso’s kunnen laten uitvoeren, internationale betalingen kunnen uitvoeren en alle transacties goedkunnen laten verlopen. Het tijdelijke overschot aan financiële middelen zet Verre Naasten zorgvuldig weg Daarom hebben we een deel van het spaargeld bij Triodos ondergebracht. Triodos is een bank die investeert in duurzame activiteiten.

Wat is het voordeel van geven via een schenkingsovereenkomst?

Omdat Verre Naasten een ANBI-status heeft, zijn giften aan Verre Naasten aftrekbaar. Voor die giftenaftrek gelden wel een boven- en ondergrens. Als je voor minimaal vijf jaar uw giften aan Verre Naasten vastlegt in een schenkingsovereenkomst, gelden die boven- en ondergrens niet meer. Het voordeel: jij betaalt minder belasting en Verre Naasten krijgt meer zicht op giften die we de komende jaren kunnen verwachten.

Schenken aan Verre Naasten: hoe gaat dat in z’n werk?

Je kunt het formulier ‘Schenkingsovereenkomst’ downloaden. Vul de overeenkomst in, onderteken de overeenkomst en stuur het exemplaar naar Verre Naasten. Je krijgt dan het exemplaar retour, ondertekend door Verre Naasten en voorzien van een schenkingsnummer. Bewaar vervolgens de ondertekende schenkingsovereenkomst in uw administratie: bij controle van uw belastingaangifte kan de Belastingdienst de ondertekende schenkingsovereenkomst opvragen. Verre Naasten bewaart een scan van het ondertekende exemplaar in het digitale archief. Er is sinds 2014 geen notaris meer nodig voor een schenkingsovereenkomst.

Nalaten aan Verre Naasten: hoe gaat dat in z’n werk?

Overweeg je om Verre Naasten op te nemen in jouw testament of ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden? Fijn! Wij informeren je graag via onze informatiefolder ‘Geloof delen door uw nalatenschap’. In deze folder lees je waarom deze steun voor ons belangrijk is en hoe je Verre Naasten in jouw nalatenschap kunt laten delen. Lees hier alles over nalaten en download de brochure.

Ik zou graag iemand willen spreken over mijn testament. Kan dat?

Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met Arjan Woertink (manager Communicatie & Fondsenwerving) of Anja Mijnheer (medewerker Communicatie & Fondsenwerving). U vindt hun contactgegevens op deze pagina.

Moet Verre Naasten ook erfbelasting betalen?

Nee, want Verre Naasten is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Goede doelen (met een ANBI-status) zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat elke euro die u nalaat aan Verre Naasten volledig naar ons werk gaat.

Actief zijn in het buitenland

Waarin ondersteunt Verre Naasten bij uitzending naar het buitenland?

Verre Naasten kan :

  • mensen die plannen hebben om als mission-werker in het buitenland te werken een persoonlijk gesprek aanbieden, voor advies en kritische reflectie.
  • kerkenraden adviseren als ze te maken krijgen met particuliere initiatieven en mensen die uitgezonden willen worden.

Ik wil graag iets doen in het buitenland. Kunnen jullie mij helpen?

Misschien! Wij bemiddelen graag voor onze partners en hebben daardoor soms mogelijkheden voor uitzendingen, vrijwilligerswerk, of stages. Of wil je alleen of samen met iemand voor een aantal maanden ervaringen opdoen bij één van onze buitenlandse partners? Dan zijn onze inspiratieplekken echt wat voor jou! We zoeken enthousiaste, betrokken christenen die zich willen laten verwonderen over wat God wereldwijd doet. Mensen die bereid zijn om mee te draaien in de activiteiten van de partner en zijn/haar ervaringen tijdens en na het bezoek willen delen via hun netwerk. Lees hier meer over onze inspiratieplekken.

Ik heb een project in het buitenland of word uitgezonden. Wat kan Verre Naasten voor mij betekenen?

Wij zijn nieuwsgierig naar je initiatief en staan altijd open voor het delen van kennis, ervaring en contacten. Neem contact met ons op via info@verrenaasten.nl of 038 427 04 10.

Kan Verre Naasten mijn project financieel ondersteunen?

We ondersteunen projecten van lokale kerken en/of organisaties waarmee wij ons verwant voelen vanuit onze gereformeerde identiteit of waarmee wij deze kunnen delen. Daarbij gaat het om de volgende programma’s:

  • Kerkelijk opbouwwerk
  • Evangelisatie
  • Diaconale projecten
  • Training
  • Noodhulp

Voldoet je project aan deze randvoorwaarden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Werken jullie ook samen met andere organisaties in Nederland?

Ja. Verre Naasten is de mission-organisatie van en voor kerken in Nederland. We werken samen met andere, christelijke, organisaties en zijn we lid van Micah Network, Micha Nederland, vereniging Prisma en de Nederlandse Zendingsraad.

Sturen jullie ook Nederlandse zendelingen uit?

Nee. Vroeger werden Nederlandse zendelingen uitgestuurd omdat er in veel landen nog geen kerken waren. Dat is nu niet meer zo: inmiddels zijn er wereldwijd kerken ontstaan. Het mission-werk bestaat nu vooral uit samen optrekken met die lokale kerken die in hun directe omgeving het geloof delen, in woord en daad.

Hoe kun je als kerkenraad omgaan met gemeenteleden die uitgezonden willen worden voor mission-werk?

Regelmatig krijgen kerkenraden de vraag van gemeenteleden om hen te steunen bij hun uitzending als mission-werker. Hoe ga je daar als kerkenraad mee om? Vanuit enkele praktijkervaringen is er een document opgesteld.