MENU

Verre Naasten en haar rechtsvoorgangers

Op deze pagina geven we een kort historisch overzicht van Verre Naasten en haar rechtsvoorgangers.

Oprichting: 15 december 1978

Verre Naasten is opgericht op 15 december 1978, als ‘Vereniging De Verre Naasten’, Vereniging tot het Betrachten van Christelijke Barmhartigheid buiten Nederland. Dat betrof een samengaan van verschillende organisaties, namelijk:

 1. Mesoz: Vereniging voor medische- en schoolhulp op de zendingsterreinen der Gereformeerde Kerken (onderhoudende artikel 31 der Kerkordening)
 2. Meschobor: Gereformeerde Vereniging ter bevordering van de medische verzorging en het onderwijs op zendingsterreinen van Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland
 3. Stichting Hulp aan Verre Naasten
 4. Vereniging Vrouwen Hulp Actie

Deze vier organisaties gelden als rechtsvoorgangers van Verre Naasten. Het kantoor van Verre Naasten bevond zich tot 1989 in Dalen, vervolgens werd Zwolle de vestigingsplaats (Oosterlaan, Burgemeester Vos de Waelstraat (Gbouw) en sinds 1 januari 2017: Dokter Spanjaardweg 4a).

Vanaf 1999: deputaatschap Zending, Hulpverlening en Training (ZHT)

In 1999 is binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv, sinds mei 2023 NGK) het deputaatschap Zending en Hulpverlening opgericht en deze is daarna gefuseerd met deputaten Intercultural Reformed Theological Training (IRTT). IRTT is ontstaan vanuit de Gereformeerde Missiologische Opleiding (GMO), welke in 1981 werd opgericht. Vanaf 2002 werd De Verre Naasten, vanaf dan Stichting De Verre Naasten, de uitvoerende organisatie van Deputaten Zending, Hulpverlening en Training (ZHT) van de GKv. Daarbij heeft Verre Naasten ook een aantal lopende, uitvoerende taken overgenomen van het Deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK).

Vanaf 2015: Landelijk Samenwerkingsverband Mission (LSV)

Sinds 2015 is Verre Naasten de uitvoerende organisatie voor het Landelijk Samenwerkingsverband (LSV) Mission (voorheen Zending, Hulpverlening en Training). Dit landelijke samenwerkingsverband bestaat uit verschillende regionale samenwerkingsverbanden van kerken (RSV’s, voorheen: ‘zendende instanties’) die samenwerken rond hetzelfde mission-project. Na de oprichting van het LSV kregen de betrokken RSV’s een gewijzigde naam. Het gaat om:

 • Benin Commissie / GoWa Benin (Gouda-Waddinxveen-Benin): West-Afrika Mission | Verre Naasten
 • Drentse Zendingsdeputaten (DZD): Drenthe Mission | Verre Naasten
 • Groninger Zendingsdeputaten / Litindo: Groningen Mission | Verre Naasten
 • Kerken in het Zuiden + Commissie Missionaire Dienst van de classis Gorkum-Dordrecht (CMD): India Mission | Verre Naasten
 • Kenia Commissie (Zwolle-Zuid): Kenia Mission | Verre Naasten
 • Oekraïne Commissie (uitvoeringsorgaan van het college van Zendingsdeputaten van de Gereformeerde Kerken in Gelderland en Flevoland (CvZ): Oekraïne Zending
 • Overijsselse Zendingsdeputaten (OZD): Indonesië Mission | Verre Naasten
 • South India Committee (SIC): Zuid-India Mission | Verre Naasten
 • Utrechtse Zendingsdeputaten: Utrecht Mission | Verre Naasten
 • Deputaten Zending Zuid Afrika (ZZA): Zuid-Afrika Mission

Op 5 oktober 2016 is de statutaire naam van ‘Stichting De Verre Naasten’ gewijzigd in ‘Stichting Verre Naasten’.

Vanaf 2023: Vereniging Verre Naasten

Op 13 juli is ‘Stichting Verre Naasten’ statutair omgezet naar ‘Vereniging Verre Naasten’. De vestigingsplaats van de vereniging is Zwolle. De leden van het stichtingsbestuur zijn afgetreden en met ingang van de omzetting benoemd als leden van de raad van toezicht. Tegelijk is de directeur van Verre Naasten benoemd tot directeur-bestuurder van de Vereniging Verre Naasten. Bovengenoemde RSV’s zijn lid van de Vereniging Verre Naasten.

Overige stichtingen

In de loop der jaren zijn diverse stichtingen gefuseerd met Verre Naasten en/of zijn de lopende activiteiten (en bijbehorende verplichtingen) overgedragen aan Verre Naasten.

 1. Op 1 mei 2010 is ‘Stichting Emission’ te Zwolle (ontstaan vanuit de Gereformeerde Omroep Vereniging (GOV), en gericht op de ondersteuning van missionaire media-projecten) gefuseerd met Verre Naasten.
 2. In 2016 beëindigde de ‘Commissie Steun Broederschap Spanje’ (SBS) te Bussum-Huizen al haar activiteiten en droeg deze over aan Verre Naasten.
 3. Van 1973 tot 2017 ondersteunde ‘Stichting HBS’ te Kampen (Hulp Buitenlandse Studenten) buitenlandse studenten die aan de TU Kampen theologie studeerden. Dit werk wordt vanaf juli 2017 voortgezet in samenwerking met Verre Naasten, waarbij de stichting HBS is opgeheven en het fonds HBS (als fonds op naam binnen Verre Naasten) de rechtsopvolger is.
 4. Op 1 juli 2022 heeft de kerkenraad van GKv (sinds mei 2023 NGK) Meppel (Kruiskerk) het werk van de ‘Commissie Steun MERF’ (Middle East Reformed Fellowship) te Meppel overgedragen aan Verre Naasten.