Verre Naasten: meer opgeleide kerkleiders nodig

ZWOLLE – Er moet meer geïnvesteerd worden in kerkleiders en lokale predikanten in het buitenland. Met kennis, ervaring en leiderschap kunnen zij op hun eigen plek werken aan de verspreiding van het woord van God. Dat vindt Verre Naasten, de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Verre Naasten richt daarvoor het Studiefonds Kerkleiders op. Dit nieuwe fonds wordt officieel gelanceerd op zaterdag 23 september tijdens de Schooldag van de Theologische Universiteit in Kampen.

“Wereldwijd kennen twee op de drie mensen Jezus Christus niet als hun persoonlijke Verlosser’’, zegt directeur Klaas Harink van Verre Naasten. “Er is zoveel behoefte aan het evangelie.’’

Roeping
“Gelukkig zijn er overal ter wereld jonge mensen met een roeping’’, zegt directeur Harink. “Zij hebben de passie om het evangelie te verspreiden in hun eigen omgeving. Ze voelen zich geroepen om God en hun naaste te dienen door het Woord te verkondigen, in  woord en daad. Regelmatig ontbreekt het daarbij aan geld om een theologiestudie te betalen. Ook de familie of de lokale kerk kan dat niet zomaar opbrengen.”

Verre Naasten wil graag investeren in nieuwe kerkleiders. Om meer kerkleiders op te kunnen leiden, wil Verre Naasten gelovige Nederlanders inschakelen. Zij worden gevraagd een buitenlandse student te sponsoren. Met het geld dat de sponsoren betalen, kunnen de studenten een theologische opleiding volgen in het buitenland óf in Nederland, aan de Theologische Universiteit Kampen.

De studenten die naar Kampen komen worden veelal opgeleid als toekomstige docenten. Terug in eigen land gaan ze weer anderen  opleiden. De studenten die in het buitenland een opleiding volgen, worden opgeleid tot gemeentepredikant. Binnen het nieuwe sponsorprogramma gaat dat om studenten in Sri Lanka, Indonesië, India en Oeganda.

Nederlandse sponsors
Via het Studiefonds Kerkleiders wil Verre Naasten deze studenten verbinden aan sponsors in Nederland. Harink: “Dat is een prachtige manier om heel persoonlijk te investeren in de geestelijke leiders van de toekomst.’’ Het gaat in eerste instantie om 20 studenten. De studiekosten in het buitenland variëren van € 300 tot zo’n € 1.200 per student per jaar, afhankelijk van de kosten die de betreffende opleiding vergoed. Het programma in Kampen kost € 15.000 per student per jaar. Deze studenten ontvangen ook een vergoeding voor reis-, woon- en verblijfkosten in Nederland, met hun gezin.

Website
Meer informatie over het sponsorprogramma en de studenten is te vinden op www.studiefondskerkleiders.nl. Verre Naasten heeft het Studiefonds Kerkleiders opgezet in samenwerking met Stichting HBS (Hulp Buitenlandse Studenten), verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen.