Werkconferentie ‘Kerk zijn op de rand’ in Utrecht

Kerk zijn op de rand

Hoe ben je als kerk vandaag de dag missionair? Hoe deel je geloof, hoop en liefde? Deze vragen staan centraal tijdens de werkconferentie ‘Kerk-zijn op de rand’ op 25 januari 2020 in Utrecht. De conferentie is bedoeld om inspiratie, tips, praktijkvoorbeelden en ervaringen te delen rond missionair kerk-zijn.

Kantelkansen

Onze tijd wordt gekenmerkt door grote sociale, maatschappelijke, economische en technologische veranderingen. Tegelijkertijd zie je dat de kerk verdreven is naar de rand van de samenleving. Hoe kan de kerk – in deze situatie – overeind blijven en van betekenis zijn voor de samenleving? Durven we de veranderingen te zien als kansen voor de missie van de kerk? Lukt het ons om aan te sluiten bij de levens van mensen en beseffen we dat de Geest onderwijl ook gewoon aan het werk is? Daar gaat ‘Kerk-zijn op de rand’ over. Tijdens de werkconferentie staan we eerst stil bij grote maatschappelijke kantelingen en trends. Vervolgens kijken we samen naar zes ‘kantelkansen’ voor missionaire kerken.

Praktische informatie

De werkconferentie ‘Kerk-zijn op de rand’ is een gezamenlijk event van Verre Naasten, Deputaten Ondersteuning, het Diaconaal Steunpunt, Missionair Steunpunt, Praktijkcentrum, Nederlands Gereformeerde Toerusting, Bureau Kerkwerk en het diaconaat van de CGK. De werkconferentie is bedoeld voor kerkelijk werkers, diaconaal en missionair werkers, jeugdwerkers, predikanten, ouderlingen, diakenen en vrijwilligers in diverse commissies/aandachtsgebieden. Maar ook voor anderen die geïnteresseerd zijn in missionair kerk-zijn. ‘Kerk-zijn op de rand’ biedt een gevarieerd programma vol inspirerende verhalen, praktische workshops en verschillende uitwisselingsmomenten. Klik op de onderstaande button voor meer informatie over het programma en om je aan te melden.