Werven studenten SMTK Papoea

Deze maand hopen staf en bestuur van de SMTK op Papoea zich extra in te zetten voor het werven van studenten voor het volgende studiejaar. De bedoeling is dat iedere classis informatie geeft over de SMTK en ouders in het verre binnenland gemotiveerd worden hun kinderen naar deze school te sturen. De directeur en het bestuur staan voor allerlei uitdagingen om deze werving goed te laten verlopen. Wilt u bidden dat de communicatie onderling goed mag verlopen en dat ouders het verlangen zullen hebben hun kinderen gereformeerd onderwijs te laten volgen? Bid voor de leerlingen dat zij hun plekje mogen vinden op de nieuwe school. Het is voor hen een hele stap om in het internaat te gaan wonen.