MENU

Dominee Marc Nabie sticht nieuwe gemeentes in Burkina Faso

Tijdens zijn studie op Jean Calvin-faculteit van Aix en Provence in Frankrijk raakte de West-Afrikaanse dominee Marc Nabie geïnspireerd door de gereformeerde leer die volgens hem Jezus als Redder zo duidelijk op de voorgrond stelt.

Hij wil deze leer nu verder bekend maken in Burkina Faso en sticht nieuwe gemeenschappen. Zo ontstond de Eglise de la Nouvelle Alliance. West-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunt zijn kerkplantingswerk al enkele jaren. Dit jaar hoopt Nabie weer twee nieuwe gemeenschappen te stichten in Arbolé en Tanlarghin (voorstad van hoofdstad Ouagadougou).

Groei

Nabies eerste gemeente kwam bijeen in zijn woonkamer in het district Karpala in Burkina Faso. De kerk verhuist al snel van een huiskamer naar een locatie in de buurt, waar een hut wordt neergezet die later vervangen wordt door een gebouw. In 2016 laten veertien mensen zich dopen, in 2017 dertien en in 2018 zeven mensen. De gemeente telt nu 55 volwassenen en dertig kinderen.
De Eglise de la Nouvelle Alliance, zoals de kerk heet, mag dan jong zijn, ze is missionair. Al snel komt er een zustergemeente van ongeveer vijftig leden in Koudougou (honderd km ten westen van de hoofdstad), en een gemeente van negentig leden in Ivoorkust binnen de Burkinese gemeenschap in dit land. De kerk in Manga (honderd km ten oosten van de hoofdstad) met ongeveer twintig leden en een grote in het meer noordelijk gelegen Kaya met vijftig volwassenen, eenentwintig pasgedoopten en negentig andere kinderen.

Gebed

In de afgelopen jaren was Nabie bezig met kerkplanting in Arbollé (ten noorden van de hoofdstad). “De eerste poging werd stopgezet vanwege een misverstand met de autoriteiten in het dorp. Na verschillende maatregelen die in de afgelopen twee jaar zijn genomen, lijkt het probleem nu opgelost”, vertelt Nabie. Hij vraagt daarom om gebed voor de herstart van het evangelisatie- en opbouwwerk in Arbollé. Voor dit werk zendt de Eglise de la Nouvelle Alliance onder andere berichten uit via de radio.

Versterking

“We zijn ook van plan een gemeente te vestigen in Tanlarghin, een voorstad van hoofdstad Ouagadougou.” Begin 2023 is er een start gemaakt met de evangelisatieactiviteiten. Hij krijgt hierbij versterking. “Een jonge man genaamd Dieudonné Nabié heeft zich bij ons gevoegd als evangelist. Hij zal het werk zowel in Tanlarghin als Arbollé ondersteunen.” Dit is voor de Eglise de la Nouvelle Alliance een geschenk van God, zoals de naam van deze jonge man al zegt.  Eén van de strategieën van de Eglise de la Nouvelle Alliance is het opleiden van bekwame werkers voor kerkleiderschap, onderwijs en evangelisatie.

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF) Bekijk hier het filmpje
« Terug naar West-Afrika Mission | Verre Naasten