MENU

Kerken in Benin onderweg naar zelfstandigheid

De gereformeerde kerken in Benin (ERCB) groeien. Zo zijn er in 2023 30 kinderen gedoopt en deden er 24 mensen belijdenis van hun geloof. Bovendien is er het afgelopen jaar een nieuwe gemeente in Djekpétimey gestart. In deze plaats wil de gemeente een perceel kopen om er een kerkgebouw te bouwen. Daarmee wordt de ERCB steeds zelfstandiger én onafhankelijker van West-Afrika Mission | Verre Naasten.

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF) Collectevideo

Op verschillende locaties zijn er plannen om een kerkgebouw te bouwen. Ook in Vovokamey bijvoorbeeld, waar op de landelijke vergadering plannen voor zijn gemaakt. Daarnaast is het kerkgebouw in Noumanvihoué al in aanbouw. Al deze projecten kosten geld. De kerk genereert inkomsten uit agrarische projecten. Broeder Victorin Winsou beheert de landbouwgronden en palmbossen die voor deze projecten worden gebruikt.

Steun

Financiële steun is nog steeds nodig. De ERCB vraagt om in 2024 de tot nu toe gesteunde projecten te blijven ondersteunen. De ERCB ziet bijbelonderwijs aan gemeenteleden en het verder opleiden van dominees, als belangrijke speerpunten voor dit jaar en de komende jaren. Daarbij wil ze ook graag gebruik maken van MiFATEP. Dit is een theologische school die regelmatig gastdocenten uit Nederland ontvangt met hulp van West-Afrika Mission | Verre Naasten. De ERCB zoekt ook naar mogelijkheden om gemeenteleden toe te rusten voor ambten in de kerkenraad. Ze spreken zowel over basisopleidingen als studies met theologische licenties. Ze geven aan een project te ontwikkelen en deze vervolgens voor advies en financiële steun aan West-Afrika Mission | Verre Naasten voor te leggen.

Dominee Djodjouwin

In de afgelopen jaren kreeg dominee Théophile Djodjouwin onder andere voor zijn benodigde medicijnen financiële steun van West-Afrika Mission | Verre Naasten. In hun laatste rapportage meldt de ERCB dat zijn gezondheid verbeterd is door de genade van de Heer en dat ze heel dankbaar zijn voor de financiële steun. Dominee Djodjouwin is het afgelopen jaar zelfs heel actief geweest en heeft op diverse landelijke kerkelijke bijeenkomsten gesproken, leiding gegeven en de aanwezige dominees bemoedigd en onderwezen.

Vervanging gezocht

Ds. Théophile Djodjouwin zou eigenlijk eind december 2023 met pensioen gaan, maar dit is nog even uitgesteld. De verwachting is dat de pensionering spoedig plaats zal vinden en de ERCB is zich hierop aan het voorbereiden. De kerken in Benin zijn bezig met het vinden van een opvolger die de leidinggevende positie van ds. Théophile Djodjouwin kan overnemen.

« Terug naar West-Afrika Mission | Verre Naasten