MENU

Malinese kerken in actie tegen misbruik

Geweld tegen vrouwen komt veel voor in Mali. Slachtoffers verheffen hun stem tegen dit onrecht en komen in actie. Met ondersteuning van West-Afrika Mission | Verre Naasten zijn ze een actie gestart: ‘Kerken tegen misbruik’. Ze geven voorlichting over huiselijk geweld, seksuele intimidatie en gezondheid van vrouwen.

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF) Collectefilmpje

Eén van hen is de 46-jarige Marie. Ze werkt bij de organisatie World Renew. Samen met een team van Malinese kerkelijke leiders geeft ze, via de kerken, voorlichting aan christelijke vrouwen, jongeren en echtparen over zaken als huiselijk geweld. Marie begeleidt ook meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of seksueel geweld in het algemeen. “Ik help hen bij het verwerken van hun trauma’s en het verbreken van de zwijgcultuur. Ik ben dankbaar dat ik een luisterend oor mag zijn voor hen.”

Schaamte

Zelf kwam ze al op jonge leeftijd in aanraking met geweld tegen vrouwen. “Ik groeide op in een gezin waar huiselijk geweld dagelijks aan de orde was. Mijn moeder werd continue geslagen door mijn vader. Ik schaamde me ervoor. Het maakte me ook boos, maar ik mocht nooit mijn verdriet laten zien.” Op school werd soms gesproken over vrouwen- en kinderrechten. Het sterkte het verlangen van Marie om zich in te zetten voor de meisjes en vrouwen in haar land. “Ik raakte steeds meer ontzet door de manier waarop ik en de vrouwen om mij heen werden behandeld. Polygamie, huiselijk geweld… Ik kwam in opstand en nam daarbij ook afscheid van de islam. Ik kon niet geloven in een religie die geweld tegen vrouwen goedkeurt. In de jaren erna kwam ik in aanraking met het christelijk geloof. Op mijn 24e kwam ik tot bekering en vroeg ik Jezus in mijn leven.”

Training

“Ik had hoge verwachtingen van christenen en was geschokt toen bleek dat ook in christelijke gezinnen veel huiselijk geweld voorkwam. Hoe kan dat? Want als je wedergeboren bent in Christus, zal Hij je van binnenuit veranderen. Daarom is het zo belangrijk dat mensen Christus echt leren kennen!” Samen met World Renew heeft Marie het afgelopen jaar 48 mensen een training tegen huiselijk geweld gegeven. Onder hen waren 29 dominees uit 27 verschillende kerken en 17 domineesvrouwen. Het doel is om de voorgangers en hun vrouwen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid in de zorg voor de gemeenteleden die God hen heeft toevertrouwd.

World Renew gaf dit jaar ook ondernemerstrainingen en microkredieten aan kwetsbare vrouwen, wezen en gehandicapten. Zo kunnen ze mede met steun van West-Afrika Mission | Verre Naasten een eigen bedrijfje oprichten in bijvoorbeeld het verkopen van specerijen, waarmee ze een eigen inkomen krijgen.

« Terug naar West-Afrika Mission | Verre Naasten