MENU

Nederlandse dominee geeft gastlessen in Benin

Steeds meer predikanten erkennen de noodzaak van een diepere Bijbelkennis. Ds. Wouter van Veelen van de Magnificatkerk (NGK) in Tiel gaf daarom in september en oktober 2023 gastlessen aan 30 theologische studenten van de MiFATEP (Mission Internationale des Facultés de Théologie Evangélique et Protestante) in Benin.

Van Veelen bezocht beide locaties van MiFATEP, in Cotonou en in Parakou. In zijn inleiding op het Nieuwe Testament vertelde hij van alles over de geschiedenis van dit testament, het ontstaan van de canon, maar ook over de theologie en inhoud van elk afzonderlijk Bijbelboek. Ook het thema ‘verlossing in het Nieuwe Testament’ gaf hij ruime aandacht.

De missie van MiFATEP is om het belang van theologische scholing voor predikanten te benadrukken. Een opleiding voor predikanten wordt in de kerken in Benin niet als een prioriteit beschouwd, hoorde Van Veelen. Toch erkennen steeds meer dominees de noodzaak van een diepere kennis van de bijbel. “MiFATEP wil zijn impact in het noorden van het land vergroten om predikanten te versterken in het evangeliseren”, aldus Van Veelen. Omdat evangelische kerken in het noorden minder middelen hebben dan die in Cotonou, zijn predikanten daar niet altijd in staat om scholing te betalen.

West-Afrika Mission | Verre Naasten is dankbaar om in Benin bij te dragen aan het vergroten van de kennis van Gods Woord!

« Terug naar West-Afrika Mission | Verre Naasten