Organisatie en bestuur

West-Afrika Mission | Verre Naasten wordt aangestuurd door een bestuur, dat bestaat uit predikanten, kerkenraads- en/of kerkleden van lokale kerkgemeenten die aangesloten zijn bij het regionale samenwerkingsverband. Zeven personen nemen op dit moment zitting in het bestuur:

  • Johan Schelling, voorzitter
  • Anske Drijfhout-Wendt, secretaris (e-mail)
  • Leo Peereboom, penningmeester
  • Wim Burggraaff, aftredend bestuurslid/penningmeester
  • Tonny Plas, communicatie
  • Truus van der Sloot
  • Kirsten Verhage, notuliste

Ondersteuning

Het bestuur krijgt ondersteuning van:

  • Rosanne de Boer, communicatie en betrokkenheid (e-mail)
  • Jan-Matthijs van Leeuwen, vanuit Verre Naasten, partners en programma’s (e-mail)
  • Anja Mijnheer-Pierik, vanuit Verre Naasten, communicatie en fondsenwerving (e-mail)

Verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid via een jaarverslag en een jaarrekening. Deze stukken kunt u hier inzien.