MENU

Over ons

West-Afrika Mission | Verre Naasten is een regionaal samenwerkingsverband van kerken in Noord- en Zuid-Holland (uitgezonderd het Rijnmond-gebied) dat zich richt op het ondersteunen van mission in West-Afrika. De basis voor deze ondersteuning werd gelegd in 1992, toen er contacten ontstonden tussen de GKv (nu NGK) in Nederland en de Eglise Réformée Confessante au Bénin (ERCB) – een Beninse kerk die ontstond in de jaren ’80.

Historie

Dit ontstaan van de ERCB gebeurde op bijzondere wijze. Eind jaren ’70 werden vanuit Zuid-Afrika Franstalige evangelisatieprogramma’s via de radio uitgezonden. In Benin, waar Frans gesproken wordt, luisterden veel mensen naar deze programma’s; ook bestelden ze bijbelstudiemateriaal. Dat viel op bij een dominee in Benin, die doordeweeks ook werkte als postbode. Hij merkte dat verschillende mensen pakketjes met dezelfde boeken ontvingen. De postbode-dominee raakte in gesprek met deze mensen, en zij kwamen via hem ook onderling met elkaar in contact. Dit leidde in 1986 uiteindelijk tot de oprichting van de ERCB!

Steun uit Nederland

Sinds het ruim 30-jarige bestaan van de ERCB maakte het kerkverband een mooie groei door. Op dit moment is er een gemeente in de havenstad Cotonou, en zijn er dertien gemeenten-in-wording op het platteland van de provincie Mono-Couffo. Vanuit Nederland ondersteunen de NGK de ERCB sinds de jaren ’90, onder meer via het uitzenden van opbouwwerkers en predikanten. Zij gaven de ERCB zowel geestelijke als praktische ondersteuning. De coördinatie van dit opbouwwerk en het creëren van betrokkenheid, meeleven, gebed en geven vanuit de Nederlandse kerken, kwam te liggen bij de Benin Commissie, vanuit de NGK-kerken in de classis Gouda-Waddinxveen.

West-Afrika

In 2014 werd de Benin Commissie onderdeel van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission (inmiddels vereniging Verre Naasten). Dit was ook de aanzet tot het ‘omvormen’ van de commissie tot het regionale samenwerkingsverband West-Afrika Mission | Verre Naasten in 2015.

Inmiddels zendt West-Afrika Mission geen mensen meer uit. Dat wil zeggen, niet meer permanent, nog wel kortdurend, bijvoorbeeld als gastdocent op theologische instellingen. De focus van het werk van West-Afrika Mission | Verre Naasten is verlegd naar het ondersteunen van kerken en christelijke organisaties in West-Afrika, in een ruimere regio dan slechts Benin, in geestelijk én praktisch opzicht. Als regionaal samenwerkingsverband van kerken bewaakt en garandeert West-Afrika Mission – namens de betrokken support-kerken – de voortgang van de partnerschappen en projecten in West-Afrika. Tegelijk werkt West-Afrika Mission aan betrokkenheid van de aangesloten support-kerken bij het mission-werk.

« Terug naar West-Afrika Mission | Verre Naasten