Wijziging doorgeven

Als u een wijziging wilt doorgeven, dan kunt u dat doen door middel van onderstaande formulieren:

Adreswijziging

Wijziging bankrekeningnummer

Wijziging machtiging / automatische incasso