Zimbabwe

In het zuiden van Afrika, grenzend aan Zuid-Afrika, Botswana, Zambia en Mozambique ligt Zimbabwe. Hier ondersteunt Verre Naasten de Church of Central Africa, Presbyterian.

Church of Central Africa, Presbyterian

De Church of Central Africa, Presbyterian (CCAP) bestaat uit 24 gemeenten en heeft meer dan 130 kerken of gebedshuizen verspreid door het hele land. De kerk heeft 20 dominees en 37 evangelisten.

God vraagt in de Bijbel aandacht voor de wezen en armen, daarom wil de CCAP een bijdrage leveren aan het uitbannen van de armoede in Afrika. Dat doen ze door onderwijs voor volwassenen en kinderen mogelijk te maken die daar anders geen toegang toe hebben. De CCAP bouwt daarom een aantal klaslokalen voor de Rock Haven School.

Timothy Leadership Training

Door het volgen van Timothy Leadership Training (TLT) worden kerkleiders (predikanten, ouderlingen, diakenen en evangelisten) vanuit de Bijbel toegerust voor hun taken in de kerk. De hoofdthema’s die aan bod komen zijn onder andere Pastoraat, Rentmeesterschap, Omgaan met huiselijk geweld, Preken en Lesgeven. TLT wordt lokaal aangeboden, is betaalbaar en het materiaal is eenvoudig en praktijkgericht. Dit maakt de training heel geschikt voor mensen die geen formeel theologisch onderwijs kunnen volgen.