Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een complex land met een bewogen geschiedenis. En een lappendeken aan volken, culturen, talen en religies. Het is ook een land met grote problemen, zoals extreme armoede, veel criminaliteit en aids. Daarnaast zijn er sterke tegenstellingen tussen blank en zwart, rijk en arm.

Samenwerkingspartners

Binnen die complexe situatie ondersteunt Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten verschillende Zuid-Afrikaanse samenwerkingspartners die het geloof delen, in woorden en daden. Al vele decennia zijn de Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA) een samenwerkingspartner in Zuid-Afrika. Sinds 1961 wordt vanuit Nederland het mission-werk vanuit deze emigrantenkerken ondersteund. Tegenwoordig bestaat het team aan VGKSA-zendelingen uit tien personen.

Geloof delen

Daarnaast is er ook steun voor diverse organisaties/projecten die aan de VGKSA gelieerd zijn, onder andere rond theologische opleidingen, (basis)onderwijs, studiebeurzen en aidszorg. Tegelijk verbreedt de Nederlandse steun zich ook naar andere christelijke organisaties die het geloof delen in Zuid-Afrika, onder andere door aidspreventie en -voorlichting, en evangelisatiewerk onder de Zulu’s.