Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de provincies Groningen en Fryslân voor ondersteuning en betrokkenheid bij diverse mission-projecten in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is een complex land, met een bewogen geschiedenis en een lappendeken aan volken, culturen, talen en religies. Het is ook een land met grote problemen, zoals extreme armoede, veel criminaliteit en aids. Daarnaast zijn er sterke tegenstellingen tussen blank en zwart, rijk en arm.

De bekende bisschop Desmond Tutu bedacht de term ‘rainbow nation’ (regenboognatie) om het Zuid-Afrika van na de apartheid te beschrijven. Ook de projecten die we als Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunen, kennen een grote veelkleurigheid. Veelkleurig, maar met één ‘rode draad’: Jezus’ liefde delen, in woorden én daden!

Klik hier voor een actueel overzicht van de projecten en programma’s waar we in Zuid-Afrika bij betrokken zijn.

Hieronder vind je contactgegevens van het bestuur en de voorlichtingscommissie. Klik op ‘downloads’ voor verschillende filmpjes en collectepresentaties om gemeenteleden te betrekken bij het mission-werk in Zuid-Afrika.