ANBI-verantwoording

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten heeft, via het Landelijk Samenwerkingsverband voor Mission, de ANBI-status ontvangen. Dat betekent dat Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten door de Belastingdienst wordt gezien als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn alle giften aan Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten aftrekbaar.

Om de ANBI-status te ontvangen, moet Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het online beschikbaar stellen van specifieke informatie. Die voorwaarden zijn er om de transparantie en verantwoording van organisaties te stimuleren. Op deze pagina vindt u de specifieke informatie die nodig is voor de ANBI-status.