Organisatie en bestuur

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten wordt aangestuurd door een bestuur, dat bestaat uit predikanten, kerkenraads- en kerkleden van lokale kerkgemeenten die aangesloten zijn bij het regionale samenwerkingsverband. Zeven personen nemen op dit moment zitting in het bestuur:

 • Bert Nederveen (voorzitter)
 • Nelienke Wolthuizen (secretaris),  Tjalleberd (e-mail)
 • Sietse Venema (penningmeester), Drachten (e-mail)
 • Sjoerd Heij (notulist), Harkstede
 • Christiaan Kanis, Loppersum
 • Elanna Veldkamp (portefeuille voorlichting en communicatie),Warffum
 • Paul de Vries, Leens

Verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid via een jaarverslag en een jaarrekening. Deze stukken kunt u hier inzien. Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten is aangesloten bij het Landelijk Samenwerkingsverband Mission.

Regionale voorlichtingscommissie

Om de betrokkenheid van de aangesloten Noord-Nederlandse kerken en kerkleden bij het mission-werk in Zuid-Afrika te versterken, is er een regionale voorlichtingscommissie (RVC) actief. De vijf kerkelijke classes die zijn aangesloten bij Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten zijn daarin vertegenwoordigd. De samenstelling van de commissie is:

 • Elanna Veldkamp, Warffum (classis Warffum) en bestuurslid (e-mail), tel. 0595-852 620
 • Krin de Kraker, Leeuwarden (classis Leeuwarden) (e-mail), tel. 058-288 66 30
 • Ruben Horst, Siddeburen (classis Appingedam) (e-mail), tel. 06-372 307 88
 • Jannet Oosterveld, Enumatil (classis Grootegast) (e-mail), tel. 0594-504 832
 • Erik Venema, Drachten (classis Drachten) (e-mail), tel. 0512-542 063