Over Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten is een regionaal samenwerkingsverband van kerken in de provincies Groningen en Fryslân, gericht op het ondersteunen van en creëren van betrokkenheid bij mission in Zuid-Afrika. Dit complexe land heeft een bewogen geschiedenis – met vele decennia van apartheid – en een lappendeken aan volken, culturen, talen en religies. Het is ook een land met grote problemen: extreme armoede, veel criminaliteit en een groot aantal hiv-/aids-patiënten. Daarnaast zijn er sterke tegenstellingen tussen blank en zwart, rijk en arm.

De bekende bisschop Desmond Tutu bedacht de term ‘rainbow nation’ (regenboognatie) om het Zuid-Afrika van na de apartheid te beschrijven. Ook de partners en projecten die Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunt, kennen een grote veelkleurigheid. Veelkleurig, met als rode draad: Jezus’ liefde delen, in woorden én daden!

Historie

Van oudsher ondersteunen (GKv-)kerken in Noord-Nederland het zendingswerk van ‘die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika’ (VGKSA). Dat begon in 1964 met de uitzending van ds. Agema vanuit Drachten naar het zendingsterrein Mamelodi, een buitenwijk van Pretoria. De Nederlandse ondersteuning van het Zuid-Afrikaanse zendingswerk heeft dus al een historie van meer dan 55 jaar. Rond Pretoria (tegenwoordig Tshwane genoemd) en Kaapstad zijn in de afgelopen decennia diverse zendingsprojecten opgestart, met inmiddels drie verzelfstandigde kerkgemeenten: in Belhar (bij Kaapstad), Mamelodi en Soshanguve-Noord (beide bij Pretoria).

Organisatie en bestuur

Klik hier voor aanvullende informatie over de organisatie, bestuursstructuur en verantwoording van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten.

Soshanguve Zuid-Afrika