Partners en projecten in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een complex land met een bewogen geschiedenis – met vele decennia van apartheid – en een lappendeken aan volken, culturen, talen en religies. Het is bovendien een land met grote problemen: extreme armoede, veel criminaliteit en een groot aantal hiv-/aids-patiënten. Daarnaast zijn er sterke tegenstellingen tussen blank en zwart, rijk en arm.

Diverse mission-projecten

Al sinds 1964 ondersteunen (GKv-)kerken in Noord-Nederland het zendingswerk van ‘die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika’ (VGKSA). Dat begon met de uitzending van ds. Agema vanuit Drachten naar het zendingsterrein Mamelodi, een buitenwijk van Pretoria. Rond Pretoria (tegenwoordig Tshwane genoemd) en Kaapstad zijn in de afgelopen decennia diverse mission-projecten opgestart, met inmiddels vier verzelfstandigde kerkgemeenten: in Belhar en Wesbank (bij Kaapstad), Mamelodi en Soshanguve-Noord (beide bij Pretoria). Maar ook met andere christelijke organisaties in Zuid-Afrika heeft Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten een partnerschap, verdeeld over drie ‘soorten’ programma’s: inzet zendelingen en evangelisten, training/onderwijs en aidshulpverlening. Bekijk hieronder om welke partners en projecten het gaat:

Inzet zendelingen en evangelisten

Training en onderwijs

Aidshulpverlening