Kind Christian Outreach Trust

The Kind Christian Outreach Trust (KCOT) is een initiatief van gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Suidkus. Dat is een Afrikaanssprekende GKSA-gemeente in Port Shepstone, in KwaZulu Natal. Dat ligt ten zuiden van Durban. Met dit project kunnen voorgangers en kerkleiders op afstand theologische training krijgen van het Mukhanyo Theological College.

Over the Kind Christian Outreach Trust

KCOT wil voorgangers en kerkleiders uit achterstandsgebieden die geen theologische opleiding hebben gehad, toerusten. Dit willen zij doen door middel van de Distance Learning Diploma Course Theology. Dit is een opleiding waarbij de studenten op afstand de opleiding volgen en hun diploma kunnen halen. De opleiding is daardoor ook erg toegankelijk, wat zorgt voor een hoge instroom van studenten.

Opleidingsprogramma

De studenten van deze theologische opleiding komen uit allerlei Zulu-kerken en gemeenten in de regio. De deelnemers zijn stuk voor stuk gemotiveerde christenen zonder theologische opleiding. Na hun werk komen ze 1 keer per week ’s avonds bijeen. Het materiaal voor de opleiding is van het Mukhanyo Theological College, één van onze partners in Zuid-Afrika.

Er zijn zo’n vijf groepen met deelnemers , die wekelijks samenkomen om colleges te bekijken (op dvd) en onder leiding van een KCOT-tutor de gemaakte huiswerkopdrachten bespreken. De meeste studenten zijn kerkleiders in hun eigen Zulu-gemeenten. Zij vertellen enthousiast hoe deze studie hen geestelijk laat groeien, hoe hun Bijbelkennis toeneemt en hoe ze het geleerde over de Bijbel en gemeente-zijn kunnen toepassen in hun eigen gemeenten. Het project is zeer effectief, het Bijbelse evangelie bereikt veel gemeenten.

Meer weten?

Wilt u meer te weten komen over KCOT? Klik hier voor de link naar hun site.