Zendelingen VGKSA

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunt een flink aantal mission-projecten van de Vrye Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika (VGKSA). Dit mission-werk wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Sendings Deputate (SDSA). Dit deputaatschap is  de samenwerkingspartner van Zuid-Afrika Mission. De SDSA heeft onder andere als taak om de beschikbare financiële middelen, waarvan het overgrote deel uit Nederland afkomstig is via Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten, te verdelen tussen de zendende kerken in Zuid-Afrika. Deze ondersteuning van het VGKSA-zendingswerk vanuit Nederland vindt al meer dan 50 jaar plaats.

Rond Kaapstad en Pretoria zijn in de afgelopen jaren diverse zendingsgemeenten opgestart, waarvan er inmiddels drie zelfstandig zijn: Belhar (bij Kaapstad) en Mamelodi en Soshanguve-Noord (bij Pretoria).

Mission-team

Tegenwoordig werken er 10 zendelingen van de VGKSA in zendingsgemeenten rond Kaapstad en Pretoria: 7 met een eigen gemeente, 2 ondersteuners/coaches en een online zendeling. Dit mission-werk wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Sendingsdeputaten (SDSA). Dit deputaatschap is de samenwerkingspartner van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten. De SDSA heeft onder andere als taak om de beschikbare financiële middelen, waarvan het overgrote deel van de kerken in Noord-Nederland afkomstig is, te verdelen tussen de zendende kerken in Zuid-Afrika.

Rond Pretoria en Kaapstad zijn zeven zendingsgemeenten. Om de betrokkenheid bij het mission-werk te vergroten, zijn deze gemeenten en hun zendelingen in Nederland ‘verdeeld’ over de vijf classes in Groningen en Fryslân:

Gemeente Sinds Zendende kerk Zendeling Sinds Contact met classis:
Soshanguve XX 2003 VGK Pretoria ds. Thabo Matlaela 2013 Appingedam
Soshanguve F4 2009 VGK Pretoria (vacant) 2014 Drachten
Soshanguve WW/UU 1997 VGK Pretoria ds. Phineas Kgatle 2015 Leeuwarden
Nellmapius 2004 VGK Pretoria ds. George Mnisi 2014 Warffum
Leiden 1991 VGK Belhar ds. Peter Abrahams 2012 Grootegast
Wesbank 2010 VGK Belville (Kaapstad) ds. Carl van Wyk 2010 Grootegast

Naast deze zes zendelingen, zijn verder de volgende predikanten betrokken bij het VGKSA-zendingswerk:

  • ds. Jopie van der Linden: evangelieverspreiding via internet (Reformational Study Centre) – hij is daarvoor verbonden aan VGK Johannesburg