Partners en projecten in Zuid-India

Zuid-India Mission | Verre Naasten ondersteunt verschillende kerken in het zuiden van India. Daarbij gaat het niet alleen om financiële steun, maar ook om het aangaan van partnerschapsrelaties met deze kerken/kerkverbanden. Binnen de partnerschappen krijgen meeleven, voorbidden, geven én ontvangen een plek.

Partners en projecten

Op dit moment hebben we drie partnerschappen in Zuid-India, met hun eigen projecten en missionaire activiteiten. Bekijk ze hieronder.