MENU

Zulu-kerkleiders opleiden in Zuid-Afrika

In 2010 is de Kind Christian Outreach Trust (KCOT) ontstaan in het zuiden van KwaZulu Natal, Zuid-Afrika. In dit gebied hebben veel kerkleiders behoefte aan meer kennis van Gods Woord. Veel van hen hebben nooit een theologische opleiding gevolgd, maar willen graag beter toegerust worden. Zo kunnen ze leiding nemen in een wereld die bestaat uit dwaalleringen, geweld, verkrachting, inbraken en een werkloosheid van bijna 75%. En dat is hard nodig!

Kerkbladartikel (Word) Kerkbladartikel (PDF) Collectefilmpje

In Zuid-Afrika is een groot tekort aan goede theologisch opgeleide kerkleiders. De kerkleiders die wel actief zijn in dit gebied, en te weinig gedegen kennis hebben, verlangen ernaar om beter toegerust te zijn. Maar het probleem is vaak dat theologische opleidingen niet toegankelijk genoeg zijn, en onbetaalbaar.

De KCOT biedt daarom betaalbare, kwalitatieve studies aan. Op dit moment bieden ze vier verschillende programma’s aan, op verschillende niveaus, die begeleid worden door zes docenten.

Vier verschillende programma’s

Als student kun je aansluiten op vier verschillende programma’s. De twee opleidingen in Bijbels onderwijs en kerkelijke bediening kunnen worden afgerond met een officieel diploma. De studies met een lagere instap worden afgerond met een certificaat. Dit zijn de Engelse focusprogramma’s (kerkgroei, kerkleiderschap en kerkleven) en het isiZulu focus-programma (christelijke bediening). Via het Mukhanyo Theological College (MTC) krijgt de KCOT de lesstof aangeboden.

In de praktijk

Kenneth is één van de 50 studenten die aan een programma deelneemt. Kenneth: “In het dagelijks leven ben ik politieman. Tijdens mijn werk zie ik de gevolgen van de grote werkloosheid. Jonge mensen hangen doelloos rond op straat en komen in een spiraal van geweld terecht.” Een fulltime theologische opleiding volgen is voor Kenneth niet haalbaar en onbetaalbaar.
Wel kan hij, naast zijn werk als politieman, een opleiding aan de KCOT volgen. Kenneth: “Doordat ik deze opleiding doe, krijg ik handvatten om Gods liefde nog beter ‘handen en voeten’ te geven tijdens mijn werk.”

Locaties

Momenteel heeft KCOT zeven lokale leerlocaties: Bulwer, Gamalache, Hibberdence, Munster, Haven Shepstone, Haven Sint-Jan en Scottburgh. Omdat het gebied zo groot en afgelegen is, fungeert KCOT als tussenpersoon door verschillende ondersteuningscentra voor afstandsonderwijs in verschillende geografische gebieden te leveren. Zo kan iedere student, als hij/zij dit wil, deelnemen aan de verschillende programma’s.

De KCOT kan geen enkele opleiding geven zonder de financiële hulp van partners. Daarom is Zuid Afrika Mission | Verre Naasten dankbaar dat we bij mogen dragen aan het vergroten van kennis van Gods Woord aan kerkleiders in Zuid-Afrika!